Zaltarūnai

Kaimas Širvintų rajone, 2 km nuo Kernavės. 

Statistikos departamento duomenimis kaime negyvena  nei vienas gyventojas (2011 m.) [1].
 
Zaltarūnuose yra senosios Lietuvos šventvietė – kalnas. Pasakojimuose minimas Trinkuškių miške, ,,apvalus, gražus“ kalnas. Pasakojama, kad seniau ten būdavę turgūs, todėl į šią vietą vedė tunelis iš Kernavės piliakalnių [2].
 
Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-11-08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Zaltarūnai: Kalnas.  // Vaitkevičius Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 141.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 20015; 2016