Žikaronys

Kaimas yra 7 km į pietvakarius nuo Naujųjų Kietaviškių [2], 10 km į pietvakarius nuo Elektrėnų [6].
Kaime gyvena 36 gyventojai: 22 vyrai ir 14 moteris (2021) [1].

1948 m. kaime gimė Ramūnas Kasparavičius, poetas, prozininkas [2].

Apie kaimą rašyta Rolando Gustaičio „Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinyne“ [2], Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ [6].

Kaimas minimas dar 1567 m. LDK karo pašauktinių sąrašuose įvardintas Denisas Fedorovičius iš Žikaronių dvaro (з ымения Жихораны Василевского). 1590 m. Semeliškių kuopinio susirinkimo punktui priskirti Vasilevskio Žikaronys. XVII a. pr. kaimas priklausė totoriams. 1795 m. LDK gyventojų surašymo medžiagoje minimas Žikaronių palivarkas ir kaimas. XIX a. I pusėje Žikaronių ir Beižionių dvarai su kaimu ir keletu gyvenviečių priklausė broliams Vincentui ir Juozapui Tanskiams. Juozapas žuvo 1863 m. sukilime, jo sūnus kalintas Vilniuje, vėliau ištremtas. Sukilime dalyvavo ir dar vienas Žikaronių gyventojas – A. Agurkevičius [2].
Vėliau dvaras atiteko grafui Tiškevičiui. 1923 m. išdalintas Juozo Tiškevičiaus įpėdiniams priklausęs dvaras.
Nuo 1924 m. kaime veikė pradžios mokykla [6]. 1938 m. pastatytas naujas tipinis mokyklos pastatas, išlikęs iki dabar.

Trumpai apie Žikaronių dvarvietę rašoma Onos Rasutės Šakienės Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinėje-istorinėje knygoje „Buvom“ [5]. Joje užrašyti keletas žmonių pasakojimų, prisiminimų apie kaimą.

Kaime yra saugomas gamtinio kraštovaizdžio objektas – Žikaronių akmuo [2, 4].

ATMINTINOS VIETOS

Žikaronių kaime yra buvęs Kostės Jatkauskaitės-Vaitkevičienės gyvenamasis namas, kuriame 1925 m. rugsėjo 20 d. gimė ir augo Didžiosios Kovos apygardos būrio vadas Martynas Kuliešius-Ąžuolas, 1948 m. vasario 14 d. žuvęs Kauno aps. Rumšiškių vls. Leliušių k. Boliaus Kuliešiaus sodyboje.

Kaimo kryžkelė – Žikaronių k. apylinkėse žuvusių Didžiosios Kovos apygardos partizanų palaikų niekinimo vieta.

Žikaronių kaimo kapinėse palaidotas partizanas Antanas Kuzinevičius-Narsutis, Serbentas. Ant kapo stovi gelžbetoninis kryžius, išlietas užrašas: „A†A KUZINEVIČIUS ANTANAS NARSUTIS 1911–1945“. Kapas įtrauktas į kultūros vertybių registrą (žr. adresu, u.k. 44160).

Kapinėse taip pat palaidoti Lietuvos partizanų Motiejaus Kananavičiaus, Alfonso Radzevičiaus palaikai. Remiantis istoriniais tyrimais tikėtina, jog šiuose kapuose yra dar palaidoti Alekso Kananavičiaus, Juozo Kananavičiaus-Karklo ir 2-jų neišaiškintų partizanų palaikai [3]. 1999 m. rugsėjo 9 d. ant kapo pastatyti du dizainerio Romo Navicko suprojektuoti tipiniai paminkliniai ženklai [3].

Šalia buvusios Žikaronių pradžios mokyklos esančio prūdo pakrantė – 1945 m. Šilonių miške žuvusių Didžiosios Kovos apygardos Antano Galinio-Juodosios Kaukės būrio partizano Juozo Kananavičiaus ir dviejų neatpažintų partizanų palaikų niekinimo vieta [3].

Kaime nuo 1947 m. veikė biblioteka [6].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų ir būstų surašymai : Gyventojai gyvenamosiose vietovėse [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-04-15]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/9601028/Gyventojai_gyvenamosiose_vietovese.xlsx>.
2. Gustaitis, Rolandas. Žikaronys : [apie kaimą] // Rolandas Gustaitis. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. – Kaišiadorys, 2001. – P. 67.
3. Lietuvos partizanų kapai. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-04-20]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/629342f1-cff0-4380-a68a-825e0d15d2cd>.
4. Malinauskas, Vidmantas. Kietaviškių seniūnijos gamta : Saugomos teritorijos ir gamtos paminklai: [minimas Žikaronių akmuo] // Kietaviškės. – Kaišiadorys, 1998. – P. 25–26.
5. Žikaronys // Buvom : Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinė-istorinė apžvalga, 2003–2012 metai. – Vilnius, 2013. – P. 205–206; Prieiga per internetą: <http://www.gomanta.lt/buvom-kietaviskiu-seniunija/>.
6. Žikaronys // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 915.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė, 2016, 2022.