„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Ukmergės rajonas Žemaitkiemio seniūnija Medinos

Kaimas Žemaitkiemio seniūnijoje, šalia kelio Ukmergė–Žemaitkiemis. Šiauriniu kaimo pakraščiu prateka Muilinės upelis (kairysis Šventosios intakas).

Kaime gyvena 24 gyventojai, iš jų: 13 vyrų ir 11 moterų (2011) [1].
 
Medinų kaimo pavadinimas yra fiziografinės (gamtos) kilmės. Jis siejamas su žodžiu „medinas“, t. y. „miškinis“, „medis“ [2].
 
Apie šį kaimą informacijos beveik nėra. Vietovardžio kilmė aprašyta Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [2], šiek tiek informacijos yra rajono periodikoje.
 

Vaizdingame Siesarties kraštovaizdžio draustinio teritorijoje, prie kelio į Lyduokius, yra Siesarties malūno-lentpjūvės pastatų ir užtvankos liekanos. Objektas 2002 m. įrašytas į Ukmergės rajono savivaldybės kultūros paveldo vietos registrą. Šis Siesarties malūnas-lentpjūvė pastatyta 1933 metais. Užtvanka buvo persiliejančio su užtvaru tipo, maksimalus aukštis – 2,5 m, viršaus plotis – 9 m, vandens pralaida buvo užtvankos tipo, betoninės dalies ilgis – 190 m, pastatas buvo 2 aukštų, cokolinio aukšto sienos – betoninės, antro aukšto – medinės karkasinės, stogas dvišlaitis. Pats Siesarties malūno pastatas buvo pastatytas ne vėliau kaip XIX a. viduryje. 1944 m. besitraukianti į vakarus vokiečių kariuomenė pastatą susprogdino. Nugriuvusių sienų mūro luituose išliko buvusios medinės perdangos, sijų guoliai. Šiuo metu yra išlikę užtvankos ir vandens pralaidų betoninių konstrukcijų fragmentai. Surinkti radiniai – buvusio malūnų technologinės įrangos (metalo detalių) rinkinys buvo perduotas laikinai saugoti į Ukmergės kraštotyros muziejų.

Literatūra ir šaltiniai

1. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 121.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2011; 2016