Medinos

Kaimas Žemaitkiemio seniūnijoje, šalia kelio Ukmergė–Žemaitkiemis. Šiauriniu kaimo pakraščiu prateka Muilinės upelis (kairysis Šventosios intakas).

Kaime gyvena 24 gyventojai, iš jų: 13 vyrų ir 11 moterų (2011) [1].
 
Medinų kaimo pavadinimas yra fiziografinės (gamtos) kilmės. Jis siejamas su žodžiu „medinas“, t. y. „miškinis“, „medis“ [2].
 
Apie šį kaimą informacijos beveik nėra. Vietovardžio kilmė aprašyta Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [2], šiek tiek informacijos yra rajono periodikoje.
 

Vaizdingame Siesarties kraštovaizdžio draustinio teritorijoje, prie kelio į Lyduokius, yra Siesarties malūno-lentpjūvės pastatų ir užtvankos liekanos. Objektas 2002 m. įrašytas į Ukmergės rajono savivaldybės kultūros paveldo vietos registrą. Šis Siesarties malūnas-lentpjūvė pastatyta 1933 metais. Užtvanka buvo persiliejančio su užtvaru tipo, maksimalus aukštis – 2,5 m, viršaus plotis – 9 m, vandens pralaida buvo užtvankos tipo, betoninės dalies ilgis – 190 m, pastatas buvo 2 aukštų, cokolinio aukšto sienos – betoninės, antro aukšto – medinės karkasinės, stogas dvišlaitis. Pats Siesarties malūno pastatas buvo pastatytas ne vėliau kaip XIX a. viduryje. 1944 m. besitraukianti į vakarus vokiečių kariuomenė pastatą susprogdino. Nugriuvusių sienų mūro luituose išliko buvusios medinės perdangos, sijų guoliai. Šiuo metu yra išlikę užtvankos ir vandens pralaidų betoninių konstrukcijų fragmentai. Surinkti radiniai – buvusio malūnų technologinės įrangos (metalo detalių) rinkinys buvo perduotas laikinai saugoti į Ukmergės kraštotyros muziejų.

Literatūra ir šaltiniai

1. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 121.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2011; 2016