„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Vilniaus rajonas Marijampolio seniūnija Parudaminys

Kaimas Marijampolio seniūnijoje, prie Rudaminos upelio (Vokės intakas) 18 km į pietus nuo Vilniaus. Už 1 km į vakarus nuo centro yra geležinkelio stotis.

Parudaminyje gyvena 427 gyventojų (2013 m.) [2].

Kaime veikia pagrindinė mokykla, kurios istorija siekia 1927 m., yra Parudaminio girininkijos centras [6].

Istorinių duomenų apie Parudaminį yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [14], Bronio Kviklio enciklopedijoje „Mūsų Lietuva“ [4]. Bendrojo pobūdžio informacija apie Parudaminį pateikiama „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ [11], „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [12]  bei „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [13]. Apie Parudaminio pilkapyną rašoma „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [1], „Lietuvos TSR archeologijos atlase“ [10], „Lietuvos TSR kultūros paminklų sąraše“ [9]. Apie Parudaminio bažnyčią rašoma Bronio Kvyklio enciklopedijoje „Lietuvos bažnyčios = Churches of Lithuania“ [5] bei albume „Vilniaus rajono sakralinis paveldas = Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego“ [7].

Apie tai, kad Parudaminio apylinkėse gyventa nuo senų laikų, liudija Parudaminio pilkapynas [1]. Parudaminio pilkapynas 1993 m. įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą, kaip nacionalinės reikšmės archeologinis paminklas [8].

Rašytiniuose šaltiniuose Parudaminio dvaras minimas nuo XV amžiaus. 1493 m. Trakų vaivada ir etmonas Konstantinas Ostrogiškis Parudaminyje pastatytai stačiatikių cerkvei davė dirvų ir pievų Terešiškių apylinkėse. Nuo 1752 m. Parudaminys priklausė benediktinams. 1774 m. pastatyta pirmoji katalikų koplyčia. 1908 m. pastatyta medinė bažnyčia [4, 16].

Dabartinė mūrinė Kristaus Atsimainymo bažnyčia pastatyta 1922 metais. Tai neogotikos stiliaus pastatas. Bažnyčia projektavo architektas Antonas Filipovičius-Dubovikas (1865–1930). Bažnyčioje yra 5 paminkliniai dailės kuriniai: „Šv. Teklės“ (1606 m.) paveikslas, 2 skulptūros „Nukryžiuotasis“ (XIX a.), piemenėlių skulptūros (1948 m.), skirtos „Prakartėlės“ kompozicijai, ir arnotas (XIX a. I p.). Ant bažnyčios sienos yra 2 paminklinės lentos. Viena – bažnyčios statybų iniciatoriui ir pradininkui, fundatoriui Oskarui Rouckui, kita – Korftų giminei, kuriai priklausė tuometinis Parudaminio dvaras. Šalia bažnyčios yra kapinės [5, 7, 15].

Parudaminio bei aplinkinių kaimų gyventojus aptarnauja Vilniaus rajono centrinės bibliotekos Parudaminio kaimo filialas. Biblioteka įkurta 1959 metais. Bibliotekoje yra kraštotyros spaudinių. Bibliotekos fondą sudaro 8338 fiz. vnt. dokumentų, iš kurių apie 15 – kraštotyros spaudiniai. Kraštotyros kartotekos apimtis – apie 50 kortelių [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas. Parudaminio pilkapynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 321.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Košinskienė, Elena. Lietuvos TSR bibliotekos. – Vilnius, 1979. – D. 2, p. 124.
4. Kviklys, Bronius. Parudaminys. – Iliustr. // Kviklys Bronius. Mūsų Lietuva. – Vilnius, 1989. – T. 1, p. 220-222.
5. Kviklys, Bronius. Parudaminys. Kristaus Atsimainymo parapijos bažnyčia: [apie bažnyčios istoriją ir architektūrą]. – Iliustr. // Kviklys, Bronius. Lietuvos bažnyčios = Churches of Lithuania. – Čikaga, 1986. – T. 5: Vilniaus arkivyskupija. D. 2: Vilniaus provincijos bažnyčios, p. 255-257.
6. Parudaminio girininkija. – Iliustr. // Vilniaus miškų urėdija. – Vilnius, 2006. – P. 52-53.
7. Parudaminio Kristaus Atsimainimo bažnyčia = Kościół pw. Przemienienia Pańskigo w Porudominie. – Iliustr. // Vilniaus rajono sakralinis paveldas = Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego. – Vilnius, 2009. – P. 59-61.
8. Parudaminio pilkapynas [Parudaminio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 16296]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-10-12]. Prieiga per internetą: < http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
9. Parudaminio pilkapynas // Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas. – Vilnius, 1993. – P. 34.
10. Parudaminio pilkapynas // Lietuvos TSR archeologijos atlasas. – Vilnius, 1977. – T. 3, p. 84 (Nr. 497).
11. Parudaminys // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p.774.
12. Parudaminys // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1987. – T. 3, p. 311.
13. Parudaminys // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2010. – T. 17, p. 526.
14. Porudomino // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1887. – T. 8 (Perepiatycha-Pożajście). – p. 831; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/831>.
15. Rudnicki, Michał. Antroponimy parafii porudomińskiej na Wileńszczyźnie w pierwszej połowie XX wieku / Michał Rudnicki. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale ir išnašose // Prace bałtystyczne. – [T.] 3, p. 137-144.
16. Tarasewicz Irena. Dzieje osiedla i kościoła w Porudominie: [rašoma ir apie bažnyčios fundatorių Oskarą Roucką] // Nasza gazeta. – 2000, 27 lipca-2 sierpnia, p. 9, 10.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2017

Objektai
Formuoti maršrutą iš pažymėtų objektų
[addtoany url="www.vilnijosvartai.lt/vietoves/parudaminys/"]