„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Vilniaus rajonas Šatrininkų seniūnija Vėliučionys

Vėliučionys – gyvenvietė Šatrininkų seniūnijoje. Tai seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 516 žmonės [1].

Vėliučionių kaime veikia pagrindinė mokykla, (įsteigta 1949 m.) [13], Vėliučionių specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai (įkurti 2006 m.).

Daug medžiagos šios vietovės istorijos tema yra surinkę ir paskelbę Vėliučionių mokyklos istorijos mokytojas Antanas Lesys ir Jovita Niūniavaitė-Lesienė [3, 4].

Bendro pobūdžio informacijos apie Vėliučionį galima rasti „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ [9] bei „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [10]. Apie Veliučionių vietovardžio kilmę rašoma Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [2]. Apie žydų žudynių vietą šiame kaime rašoma Josifo Levinsono parengtame leidinyje „Skausmo knyga“ [7], taip pat knygoje „Masinės žudynės Lietuvoje 1941–1944“ [5]. Šiek tiek informacijos yra internete.

V. Garliausko duomenimis, Vėliučionių gyvenvietės pavadinimas minimas nuo XVI amžiaus [8]. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose vietovė buvo minima 1798 metais. Nuo neatmenamų laikų kaime išliko dvaro rūmai, kumetynas, didžiulės medinės arklidės [4, 6].

Kaime yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Gerojo Ganytojo koplyčia.

Antrojo pasaulinio karo metu (1941–09–22) Vėliučionyse buvo nužudyti ir užkasti apie 1159 Naujosios Vilnios m. ir Turgelių mstl. žydai [5, 7].
Nuo 1993 m. žydų žudynių vieta ir kapas Vėliučionyse įtraukta į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą, kaip nacionalinės reikšmės istorinis memorialinis paminklas [12].

Vėliučionių pradinėje mokykloje veikia kraštotyros muziejus, įrengtas kaip kaimo troba. Jame yra keletas teminių kampelių. Stenduose atsispindi Vėliučionių istorija. Ekspozicija parengta pagal mokyklos istorijos mokytojo Antano Lesio surinktą medžiagą [11].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24, p. 326]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 11, 39.
3. Lesys, Antanas. Vėliučionių saulė šviečia: [apie Vėliučionių kaimą, Vilniaus r.] / Antanas Lesys, Jovita Niūniavaitė-Lesienė. – Iliustr. // Gimtinė. – 2004, rugs. 1-3 (Nr. 9), p. 8.
4. Lesys, Antanas. Vėliučionių saulė šviečia: [apie Vėliučionių kaimą, Vilniaus r.] / Antanas Lesys, Jovita Niūniavaitė-Lesienė. – Pab. Pradžia: Nr. 9 // Gimtinė. – 2004, spal. 1-31, p. 6.
5. Masinės žudynės Lietuvoje 1941-1944: dokumentų rinkinys – Vilnius, 1973. – D. 2, p. 413.
6. Niūniavaitė-Lesienė, Jovita. Vėliučionys: [apie kaimą Vilniaus rajone] / Jovita Niūniavaitė-Lesienė, Antanas Lesys. – Iliustr. – Bibliogr.: 32 pavad. // Voruta. – 2006, saus. 7, p. 8, 12.
7. Skausmo knyga = The book of sorrow. – Vilnius, 1997. – p. 188.
8. Vaitkevičius, Vykintas. Vėliučionys, Šatrininkų s-ja. – Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietė: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 99.
9. Vėliučionys // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 707.
10. Vėliučionys // Tarybų Lietuvos enciklopedija, – Vilnius, 1988. – T. 4, p. 479.
11. Vorobej, Teresa. Ateities kartoms: [apie Vėliučionių pagrindinės mokyklos kraštotyros būrelio narių įsteigtą Vėliučionių ir apylinkių muziejų]. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2004, geg. 20-26, p. 3.
12. Žydų žudynių vieta ir kapas [Vėliučionių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 11358]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
13. Szkoła Podstawowa w Wielucianach. – Iliustr. // Szkoły polskie w Republice Litewskiej. – Wilno, 2009. – P. 3357-358.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2018