Vilniaus klubo ir Vilniaus televizijos literatūrinė premija

Vilniaus televizijos literatūrinė premija buvo įsteigta 2000 m. Ji buvo skiriama už lietuvių rašytojų kūrinius, vaizduojančius Vilniaus miestą ir jo žmones.  2002 m. premijos pavadinimas buvo pakeistas į Vilniaus klubo ir Vilniaus televizijos literatūrinę premiją. Premija buvo teikiama iki 2006 metų.

Apdovanojimą yra gavę šie rašytojai:

Ričardas Gavelis už romanus „Prarastų godų kvartetas“ ir „Septyni savižudybės būdai“ (2000 m.)
Emilija Liegutė už esė knygą „Pranciškus Skorina“ (2001 m.).
Onė Baliukonė už knygą „Širdies neatskiriamasis: monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas mūsų atsiminimuose“  (2002 m.).
Vidmantė Jasukaitytė už eilėraščių knygą „Subačiaus gatvė. Getas“ (2003 m.).
Marcelijus Martinaitis už eilėraščių knygą „K. B. Įtariamas“ (2005 m.)

Literatūra ir šaltiniai

1. Vilniaus klubo ir Vilniaus televizijos literatūrinė premija. Rašytojai  [interaktyvus]. 2010 [žiūrėta 2010-04-21]. Prieiga per internetą: 
<http://www.rasytojai.lt/archyvas/inner7c76.html?id=169&sritis=apdovanojimai&dalis=apdovanojimailietuvos&archyve=0>.
2. Žemgulytė, Paulina. Premija Ričardui Gaveliui: [apie Vilniaus televizijos literatūrinės premijos įsteigimą ir pirmąjį jos laureatą]. – Portr. // Literatūra ir menas. – 2000, spal. 6, p. 12.