Abolai

Abolai – kaimas Šalčininkų rajono savivaldybės rytuose, 3 km į pietvakarius nuo Akmenynės, seniūnaitijos centras.

Pagal seniūnijos sąrašus Aboluose gyvenamąją vietą deklaruoja 65 gyventojai.

Apie Abolų kaimą rašoma istorikų Stanislovo Buchavecko knygoje,,Šalčios žemė“ [1] ir  Mečislavo Machuliako (Mieczysław Machulak) knygoje,, W dolinie Mereczanki“  [4]. Apie kolektyvizacijos laikais  įsteigtą kaime kolūkį rašo rusų istorikė Jelena Zubkova knygoje ,,Pabaltijys ir Kremlius 1940 ̶ 1953 m.“ [3]. Pedagogų  Antano Lesio ir Jovitos Niūniavaitės-Lesienės knygoje  ,,Kova už Šalčininkų kraštą ir lietuvybės išsaugojimą“ pateikta informacija apie Abolų pradinę mokyklą [2].

Po baudžiavos žlugimo 1861 m.  Aboluose buvo nedidelė dvaro sodyba [1, 2].
1940 m. Aboluose nuomojamajame pastate buvo įsteigta pradinė mokykla. Mokykloje buvo I-IV skyriai ir dvi klasės [2].
Pokariu kaime buvo steigiamas fiktyvus kolūkis. Šis kolūkis vadinosi ,,Pirmyn“. Kolūkio įstatai buvo formaliai įregistruoti rajono vykdomajame komitete. Tačiau iš tikrųjų valstiečiai, užrašyti kaip artelės nariai, ir toliau dirbo individualiai, galvijai ir inventorius irgi buvo palikti individualiai naudotis. Nebuvo nei kolūkio valdybos, nei pirmininko [3].

Literatūra ir šaltiniai:

1. Buchaveckas, Stanislovas. Šalčios žemė. – Vilnius, 1992, p. 192.
2. Lesys, Antanas. Kova už Šalčininkų kraštą ir lietuvybės išsaugojimą / Antanas Lesys, Jovita Niūniavaitė-Lesienė. – Vilnius, 2012, p. 62.
3. Zubkova, Jelena. Pabaltijys ir Kremlius, 1940–1953 m. – Vilnius, 2010, p. 221.
4. Machulak, Mieczysław. Kamionka (lit. Akmenyne). Akmenynės seniūnija. – Iliustr. // Machulak, Mieczysław. W dolinie Mereczanki. – Połaniec, 2014. – P. 167.

Parengė: Kristina Slavinska (Šalčininkų SVB), 2022