Angliniškės

Anglininškių kaime gyventojų nėra.

19 a. kaimas priklausė Šalčininkėlių dvarui [3].

Kaime yra valstybės saugoma Juozo Gaidžio sodyba. Sodyba įkurta XIX a. pr. (gyveno anglininkai). Paminkliniai pastatai: pirkia ir svirnas. Sodyba išsidėsčiusi beveik lygiame lauke, ją supa miškas. Sodybos siluete labiausiai išsiskiria aukštas maumedis ir 2 liepos prie pirkes [1, 2].

Apie Angliniškių kaimą informacijos nedaug. Kaimo pavadinimas yra minimas Miečislavo Machulako (Machulak, Mieczysław) knygoje lenkų kalba „W stronę Solecznik“ (Krosno, 2007).

Literatūra ir šaltiniai

1. Čaplikas, Vygandas. Angliniškių k. // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 214, 215.
2. Kultūros paveldas [interaktyvus]. 2017 [žiūrėta 2017-07-07]. Prieiga per internetą: <http://www.salcininkai.lt/lit/Kulturos-paveldas/582>.
3. Kohutek, Ludwik. Dobra Wielkie Soleczniki: [rozprawa doktorska]. – Wilno, 1934, p. 18, 19.

Parengė: Olga Kijakovskaja (Šalčininkų SVB), 2017