Antakalnis III

Kaimas Pivonijos seniūnijoje, 5 km į pietryčius nuo Ukmergės. Priklauso Pašilės parapijai.

Kaime gyvena 218 gyventojų, iš jų: 116 vyrų ir 102 moterys (2011) [3].

Antakalnio kaimo pavadinimas yra fiziografinės (gamtos) kilmės. Tarmiškai tariamas Untakalnis. Jis sudarytas iš priešdėlio ant- ir žodžio „kalnas“ [4].

Bendro pobūdžio informacijos apie Antakalnio III kaimą yra „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje” [2], vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [4]. Šiek tiek informacijos yra periodikoje, internete.

1950-1993 m. Antakalnis III buvo Pivonijos tarybinio ūkio centrinė gyvenvietė. 1951 m. įsteigta biblioteka, pradžios mokykla, 1959 m. – kultūros namai, 1968 m.  – medicinos punktas.
Buvusio vaikų darželio, veikusio iki 1991 m., pastate yra įsikūręs „Šilo“ vidurinės mokyklos pradinio ugdymo skyrius. Tame pačiame pastate yra Ukmergės kultūros centro filialas, pirminės sveikatos priežiūros punktas, Vlado Šlaito viešosios bibliotekos struktūrinis padalinys, kaimo bendruomenės namai. Kaime yra maisto prekių parduotuvė „Dobilas”. 1993 m., įsigijus pastatus ir alaus virimo įrangą, įkurta lietuviško kapitalo UAB „Vilkmergės alus“, šiuo metu priklausanti AB „Alita“.
 
Antakalnio III kaimo gyventojus aptarnauja Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Antakalnio III kaimo padalinys. Biblioteka įkurta 1951 metais lapkričio 1 dieną Petrašiūnų kaime bibliotekininko J. Sadzevičiaus namuose ir pagal buvusios apylinkės pavadinimą pavadinta Steponavos biblioteka. 1955 m. biblioteka perkelta į Alionių kaimą, 1989 metais – į Pivonijos tarybinio ūkio administracinį pastatą, o 1996 m. – į pradinės mokyklos patalpas. Perkėlus biblioteką į ūkio centrinę gyvenvietę, ji buvo pavadinta Antakalnio III kaimo biblioteka. Kraštotyros fondą sudaro 47 fiz. vnt, 45 pavad. dokumentai. Kraštotyros kartotekoje kaupiami rajono, regioninių bei respublikinių periodinių leidinių kraštotyros straipsnių bibliografiniai aprašai, kurių yra 545 (2016 m.) [1].
 
Literatūra ir šaltiniai
 

1. Antakalnio III kaimo padalinys. Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka  [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2016-07-14]. Prieiga per internetą:  <http://www.ukmergesvb.lt/lt/kontaktai/bibliotekos-padaliniai>.
2. Antakalnis // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2001. – T. 1, p. 557.
3. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-14]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 122.

Parengė: Virginija Sakalienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Trečio Antakalnio kaimo padalinys), 2010; 2016