Pivonijos seniūnija

Pivonijos seniūnija – įdomus ir iš kitų rajono seniūnijų išsiskiriantis administracinis vienetas. Seniūnija sudaryta iš dviejų, viena su kita nesusisiekiančių dalių, esančių centrinėje ir pietinėje Ukmergės rajono dalyse. Pirmoji – Laičių, Žeimių, Obelių apylinkės, antroji – nemaži plotai, išsidėstę palei Ukmergės– Vilniaus greitkelį. Ribojasi su Šešuolių, Lyduokių, Vidiškių, Taujėnų, Siesikų, Deltuvos, Pabaisko seniūnijomis. Seniūnijos teritorijai priklauso 80 gyvenamųjų vietovių, iš jų: 19 viensėdžių, 7 kaimų dalys, 54 kaimai. Didesnės bei minėtinos dėl juose esančių žymesnių objektų yra šios vietovės: Antakalnis Trečiasis, Bartkūnai, Krikštėnai, Laičiai, Obeliai, Varžos, Žeimiai bei kiti kaimai. Nors seniūnijos teritorija – daugiausia lygumos, tačiau joje yra puikių gamtovaizdžių, gamtos paminklų. Jai priklauso dalis Žirnajų ežero, Alionių tvenkinys, taip pat dalis beužželiančio įdomios formos Kertušo ežero (beveik apvalus) ir netoli Taujėnų esantis Obelių ežeras. Seniūnijos teritorijoje yra dabar jau numelioruota  ežerinės kilmės plynraistinė Plačiavos pelkė, kurios plotas 633 ha, teka Šventoji, Šašuola, Storė, veši Pivonijos, Verškainių, Saveikių, Svaronių miškai, Šešuolių giria [1, 3].

Seniūnijos plotas – 15583 ha, iš jų 53,3 proc. užima žemės ūkio naudmenos, 33,7 proc. – miškai, 2,9 proc. – vandenys, 10,1 proc. – kitos paskirties plotai [1]. Seniūnijos teritorijoje gyvena 1454 žmonės, iš jų: 722 moterys ir 732 vyrai (2011) [4].
 
Pivonijos seniunija

Pivonijos seniūnija. – Ukmergė, 2005. Lankstinio viršelis

Iki 1995 metų buvusi Ukmergės apylinkė pavadinta Pivonijos seniūnija.
 
Seniūnijos centras įsikūręs Ukmergės mieste, kuris į seniūnijos teritoriją neįeina.
Seniūnijos teritorijoje yra nemažai valstybės saugomų kultūros paveldo objektų, susijusių su archeologija ir istorija – tai vienas įdomiausių Lietuvos archeologijos paminklų – Obelių senkapis (kapinynas), 2 senovės gyvenvietės (Obelių ir Obelių II), taip pat Pavydžių (Parijos) pilkapynas, Bierių kapinynas, Bartkūnų, Parijos piliakalniai. Netoli Laičių, Svaronyse, yra žymaus archeologo bei istoriko Jono Puzino tėviškė. Taip pat seniūnija garsėja retu geologiniu dariniu, kontinentinio ledynmečio palikimu, valstybės saugomu gamtos paveldo objektu – ozu, vadinamu Barzdos kalnu [3]. Apie žymiausias lankytinas seniūnijos vietas išleistas lankstinys „Pivonijos seniūnija“ (Ukmergė, 2005).
 
Pivonijos seniūnijos teritorijoje yra bažnyčia, Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bendruomenė (vienuolynas), 3 mokyklos (dvi pradinės ir 1 pagrindinė), 3 bendruomenės sveikatos punktai, 3 Ukmergės kultūros centro ir 4 viešosios bibliotekos padaliniai, paštas, keturios parduotuvės. Veikia 3 kaimų bendruomenės: Trečiojo Antakalnio, Krikštėnų ir Laičių [5].
 
 
 
 Literatūra ir šaltiniai
 1. Pivonijos seniūnija. – Iliustr., žml. // Tūkstantmečio knyga. –  Kaunas, 2000. – T. 2: Sostinė, Vilniaus ir Kauno apskritys, p. 311-313.
2. Pivonijos seniūnija. – Iliustr., žml. // Ukmergė: informacinis-reprezentacinis leidinys. – Ukmergė [i. e. Vilnius, 2006]. – P. 32-33.
3. Pivonijos seniūnija: Ukmergės rajonas: [lankytinos vietos] / Ukmergės rajono savivaldybės administracijos kultūros skyrius. – Ukmergė, 2005. – 1 lankstinys (6 p.).
4. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-14]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Vasiliauskaitė, Vanda. Žino ir supranta sodiečių skaudulius: [apie Ukmergės rajono Pivonijos seniūniją] // Ūkininko patarėjas. – 2009, geg. 19, p. 16.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2009; 2016