Bakšionys

Kaimas Pivonijos seniūnijoje, 9 km į pietryčius nuo Ukmergės, 2 km į rytus nuo greitkelio Vilnius– Panevėžys.

Kaime gyvena 32 žmonės, iš jų: 15 vyrų ir 17 moterų (2011) [1]. Priklauso Pašilės parapijai.
Bakšionių kaimo pavadinimas kilęs iš nebevartojamo asmenvardžio, buvusio tėvavardžio Bakšionis (Bakšio sūnus). Jo pagrindą sudarantis vienakamienis asmenvardis Bakšis ar Bakšys greičiausiai yra tokių dvikamienių asmenvardžių kaip Ba–kanas, Ba–kinas trumpinys Bakas, išplėstas priebalsine priesaga -š- [3].
 
Apie Bakšionių kaimą informacijos nedaug. Vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [3], apie kaime randamas senųjų šventviečių vietas rašo Vykintas Vaitkevičius knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija” [2]. Informacijos yra periodikoje, internete.
 
Bakšionių kaime nurodomos senųjų šventviečių vietos – tai Sūplūkų kalnas ir akmuo su pėda. Kalnas su jo papėdėje buvusiu akmeniu nurodomas tarp Alionių ir Bakšionių, 0,45 km į pietus nuo kelio Ukmergė–Alionys, 0,37 km į vakarus nuo kelio Alionys–Verškainiai, kairiajame melioracijos griovio krante. Iki 1970 m. kalvą iš visų pusių supo pelkėta žemuma. Ant šio kalnelio XIX a. pab. rinkdavosi jaunimas per Velykas, buvo statomos sūpynės („sūplūkos“). Iki melioracijos, iki 1970 m., šio kalno papėdėje buvo melsvos spalvos 1×1,2 m dydžio, 30-50 cm aukščio akmuo su pėda [2].
 
Literatūra ir šaltiniai

1. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-14]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Bakšionys: Ukmergės seniūnija. – Iliustr., schem. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 144-145.
3. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 64-65. 

Parengė: Virginija Sakalienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Trečio Antakalnio kaimo padalinys), 2009; 2016