Mielionys

Viensėdis Pivonijos seniūnijoje.
Gyvena 5 žmonės: iš jų: 2 vyrai ir 3 moterys (2011) [1]. Priklauso Pašilės parapijai.

Mielionių kaimo pavadinimas kilęs iš asmenvardžio, buvusio tėvavardžio Mielionis (Mielio sūnus). Asmenvardis Mielis sietinas su būdvardžiu „mielas“ (mylimas, brangus) arba su žodžiu „mielas“ (kalkės) [3].

Apie Mielionių kaimą informacijos beveik nėra. Vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [3], kaime esantis akmuo su dubeniu aprašytas Vykinto Vaitkevičiaus knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija” [2].

Mielionių viensėdyje, šalia gyvenamojo namo yra akmuo su dubeniu. Akmuo pilkai rausvos spalvos smulkiagrūdis granitas, natūraliai plokščias, 0,9×1,15 m dydžio, 30-35 cm aukščio. Dubuo kiek toliau nuo centro, pailgas viršuje, 31×35 cm dydžio, gludintomis sienelėmis, 20 cm gylio, piltuvėlio formos [2].
   
 Literatūra ir šaltiniai
 

1. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-15]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006, p. 168.
3. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 107. 

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2010; 2016