Bieriai

Nykstantis kaimas Pivonijos seniūnijoje, kuriame nebėra nė vieno gyventojo (2011) [2].

Bierių kaimo pavadinimas kilęs iš asmenvardžio Bieris, kurio kilmė neaiški [6].

Bierių vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [6]. Daugiausia rašyta apie valstybės saugomą kultūros paveldo objektą – Bierių kapinyną. Informacijos yra knygose „Monetos ir žetonai Lietuvos senkapiuose 1387-1850 m.= Coins and counters in the graveyards of Lithuania 1387-1850” [1], „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje” [2], „Kultūros paminklų enciklopedija” [3]. Šiek tiek informacijos yra spaudoje, internete.

Kaime yra valstybės saugomas kultūros paveldo objektas, turintis archeologinę, antropologinę reikšmę – Bierių kapinynas. Ši senovinė laidojimo vieta yra apie 100 metrų į vakarus nuo Bierių kaimo, 1,2 km į šiaurę nuo Obelių ežero kranto, 0,8 km į šiaurės vakarus nuo Obelių–Laičių kelio, 0,63 km į pietvakarius nuo Ūsioginės upelio dešiniojo kranto, miške. Kapinynas įrengtas kalvelėje, kurios ilgis 30 metrų rytų–vakarų kryptimi, aukštis iki 0,8 m. 1984 m. Bierių kapinyną tyrinėjo Istorijos instituto archeologijos ekspedicija, vadovaujama Vytauto Urbanavičiaus. Buvo ištirtas 15 kv. m kapinyno plotas, kuriame rasta 14 (XVII–XVIII a.) griautinių kapų. Kapuose rasta diržo liekanų, skustuvas, įmovinis ietigalis, yla, peilių, sagčių, žalvarinė rūbų kabė, žalvarinių juostinių žiedų, Žygimanto Vazos 1620 m. dvidenaris ir kt. Radiniai (25 daiktai) saugomi Nacionaliniame muziejuje. Kapinynas dar buvo žvalgytas ir 1986 m. [1, 3, 5]. 
 
Literatūra ir šaltiniai
 

1. Ivanauskas, Eugenijus. Monetos ir žetonai Lietuvos senkapiuose 1387-1850 m.= Coins and counters in the graveyards of Lithuania 1387-1850: [katalogas]. – Vilnius, 2001, p. 41.
2. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-14]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Urbanavičius, Vytautas. Bierių plokštinio kapinyno tyrinėjimai 1984 m. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – Vilnius, 1984/1985. – P. 103-104.
4. Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006, p. 153.
5. Zabiela, Gintautas. Bierių kapinynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 98-99.
6. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 112. 

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2010; 2016