Svaronys

Kaimas Pivonijos seniūnijoje, 8 km į šiaurės vakarus nuo Ukmergės ir 7 km nuo Deltuvos. 
Kaime gyvena 12 žmonių, iš jų: 7 vyrai ir 5 moterys (2011) [5].

Svaronių kaimo pavadinimas kilęs iš nebevartojamo asmenvardžio – buvusio tėvavardžio Svaronis (Svaro sūnus). Asmenvardžiui Svaras pradžią davė žodis „svaras“ (svorio matas) [6].

Bendro pobūdžio informacijos apie Svaronis yra „Lietuvių enciklopedijoje” [4], vietovardis paminėtas Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [6], apie žymų Lietuvos archeologą Joną Puziną rašoma leidinyje „Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945)” [2], apie Svaronių kaime esančią J. Puzino sodybos vietą informacijos yra „Kultūros paminklų enciklopedijoje” [1]. Informacijos yra periodikoje, internete.

Šiame kaime gimė ryškų pėdsaką mokslo srityje palikęs pirmasis Lietuvos archeologas profesionalas Jonas Puzinas (1905–1978)  [2].

Svaronių kaimo rytinėje dalyje, 0,8 km į vakarus nuo Laičių–Varžų kelio, 0,25 km į pietryčius nuo kaimo senųjų kapinių yra valstybės saugomas kultūros paveldo objektas, įrašytas į kultūros vertybių registrą – Jono Puzino sodybos vieta [1].
1990 m. J. Puzino gimtosios sodybos vietoje Lietuvos archeologijos draugijos rūpesčiu pastatytas paminklinis akmuo (projekto autorius Mykolas Strioga). Tai sodyboje rastas plokščias akmuo, prie kurio pritvirtinta metalinė plokštė su įrašu ir ornamentuotu kryžiumi.
2005 m. Lietuvos archeologijos draugijos ir VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ iniciatyva sodybvietė buvo atnaujinta: sutvarkyta aplinka, atidengti ir nuvalyti profesoriaus J. Puzino gimtojo namo ir prieš tai XVIII a. pab. – XIX a. pr. stovėjusio pastato pamatai, taip pat sutvarkytos ūkinių sodybos pastatų liekanos. Pradėti pamatų konservavimo darbai, kurių metu į vienodą aukštį pakelti nusėdę pamatai, sustiprinta visa pamato konstrukcija [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Banionis, Juozas. Jono Puzino gimtosios sodybos vieta. – Bibliogr.: 3 pavad. // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva,  p. 113.
2. Kulikauskas, Pranas. Jonas Puzinas: [biografija] / Pranas Kulikauskas, Gintautas Zabiela. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Kulikauskas, Pranas, Zabiela, Gintautas.  Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945). – Vilnius, 1999. – P. 221-231.
3. Puškorius, Arūnas. Archeologiniai tyrimai Jono Puzino gimtinės vietoje Svaronių kaime. – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais: [straipsnių rinkinys]. – Vilnius, 2005. – P. 179-181.
4. Svaronys // Lietuvių enciklopedija. – Boston (Mass), 1963. – T. 29, p. 254.
5. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-15]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
6. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 108.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2012; 2016