Anuliškės

Nuo Anuliškių iki Šalčininkų yra 5 km, iki Šalčininkėlių 4 km [1].

Pagal 2011 m. statistikos departamento duomenys, kaime gyvena 20 gyventojų [2].

Anuliškių dvaras minimas jau XVI a. rašytiniuose šaltiniuose. Anuliškių kaimas prieš karą priklausė Stefanui Cierpinskiui [1, 3, 4].

Kaimo pavadinimas yra minimas Ludviko Kohuteko (Ludwik Kohutek) knygoje „Dobra wielkie Soleczniki“ [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Buchaveckas, Stanislovas. Šalčios žemė. – Vilnius, 1992, p. 190.
2. Šalčininkų rajono savivaldybė: [Anuliškių k., p. 279] // Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. – Vilnius, 2013. – P. 274–280; Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Kohutek, Ludwik. Dobra Wielkie Soleczniki: [rozprawa doktorska]. – Wilno, 1934, p. 18, 93.
4. Machulak, Mieczyslaw. W stronę Solecznik. – Krosno, 2007, p. 248, 249.

Parengė: Olga Kijakovskaja (Šalčininkų SVB), 2017