Avižieniai

Kaimas Žemaitkiemio seniūnijoje, į vakarus nuo Alaušų ežero. Ribojasi su Antalaušių, Valų, Kliepšių, Traupio kaimais, Paąžuolės ir Morkiškio vienkiemiais. Avižienių ir Kliepšių kaimus skiria Plaštakėlės upelis, įtekantis į Siesarties upę. Kaimas priklauso Žemaitkiemio parapijai.

Kaime gyvena 6 žmonės, iš jų: 4 vyrai ir 2 moterys (2011) [2].
 
Avižienių kaimo pavadinimas kilęs iš augmenibės kilmės asmenvardžio Avižienis ar Avižienius – priesaginio vedinio iš Aviža ar Avižas, Avižius, kuriems pradžią davė javo pavadinimas „aviža“ [3].
 
Avižienių kaimo vietovardis aprašytas Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [3], apie netoli kaimo pastatytą kryžių čia gyvenusių partizanų atminimui rašyta knygoje „Didžiosios kovos apygardos partizanai“ [1].
 

Iki 1965 metų Avižienių kaime buvo pradinė mokykla, įsikūrusi kaimo gyventojų Šimulionių namuose.

1999 m. kaime pastatytas ir pašventintas medinis kryžius.

2001 m. kaimo laukuose, netoli Avižienių kaimo buvusiame Birželių vienkiemyje, pastatytas ąžuolinis kryžius čia gyvenusių Didžiosios Kovos apygardos partizanų brolių Broniaus, Kazio, Juozo ir sesers Vandos Morkūnų, žuvusių už Lietuvos laisvę, atminimui. Ant kryžiaus esančioje atminimo lentoje įamžintos ir kitų Žemaitkiemio valsčiuje žuvusių partizanų pavardės. Kryžius pastatytas monsinjoro Alfonso Svarinsko ir laisvės kovų dalyvio Povilo Jočiūno lėšomis [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Abromavičius, Stanislovas. Didžiosios kovos apygardos partizanai / Stanislovas Abromavičius,  Kęstutis Kasparas, Rūta Trimonienė. – Kaunas, 2007, p. 515.
2. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 96.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2011; 2016