Ažulomis

Ažulomis – kaimas 3 km į šiaurę nuo Šalčininkų, prie kelio  Vilnius–Lyda.

Ažulomio kaime gyvena 28 gyventojai (2011) [2].

Apie Ažulomio kaimą yra rašoma Ludviko Kohuteko (Ludwik  Kohutek) knygoje lenkų kalba ,,Dobra Wielkie Soleczniki: [rozprawa doktorska]“ [3].

Nuo 1835 m. Ažulomio (Zalamankos) kaimas priklausė grafų Vagnerių dvarui. 1865 m. kaime buvo 4 sodybos, gyveno 27 gyventojai, 6 iš jų žydai. Ažulomis garsėjo savo karčema. Vėliau Šalčininkų dvaro šeimininkai Vagneriai karčema panaikino. Pusė pastato ir žemes atidavė ,,Zalamankos“ miško miškininkui, kita pusę išnuomojo kaimo gyventojas [3, 4, 5]. 1926 m. kaime šeimininkavo 13 valstiečių.

Prie Ažulomio 1944 m. liepos 6 d. įvyko paskutinis sovietinių partizanų mušis su vokiečių kareiviais. Pro kaimą, palikdama jį Baltarusijos SSR, 1939 m. trumpiau kaip metus ėjo siena tarp Lietuvos Respublikos ir Vilniaus krašto dalį pasisavinusios SSRS [1].

Kaime išliko valstybės saugomas senas koplytstulpis [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Buchaveckas, Stanislovas. Šalčios žemė. – Vilnius, 1992, p. 190.
2. Šalčininkų rajono savivaldybė: [Ažulomio k., p. 279] // Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. – Vilnius, 2013. – P. 274–280; Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Kohutek, Ludwik. Dobra Wielkie Soleczniki: [rozprawa doktorska]. – Wilno, 1934, p. 23, 40, 47,59, 113.
4. Machulak, Mieczyslaw. W stronę Solecznik. – Krosno, 2007, p. 248, 255.
5. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1895. – T. 14, p. 350, 351.

Parengė: Olga Kijakovskaja (Šalčininkų SVB), 2017