Balandžiai

Kaimas Žemaitkiemio seniūnijoje. 

Kaime gyvena 19 žmonių, iš jų: 10 vyrų ir 9 moterys (2011) [2].
 
Balandžių kaimo pavadinimas kilęs iš asmenvardžio Balandis, kuris siejamas su paukščiu „balandis“ [4].
 
Balandžių kaimo vietovardžio kilmė aprašyta Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [4], apie Balandžių kaimo akmenį su pėda rašė Petras Tarasenka knygoje „Pėdos akmenyje: Lietuvos istoriniai akmenys“ [1], Vykintas Vaitkevičius leidinyje „Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [3].
 
Balandžių kaime 1935 m. buvo aprašytas Vlado Purlio pievoje 0,4 km atstumu nuo Alaušų ežero, upelio, tekančio į Alaušų ežerą, kairiame krante esantis akmuo su pėda. 1970 m. Lietuvos istorijos instituto ekspedicija akmens vietą lokalizavo pievoje į pietus nuo Klimašonio sodybos, tačiau pats akmuo jau buvo išvežtas skaldyti. 1935 metais akmuo buvęs „visas žemėje, matyti tik kampas 20 cm pločio ir 40 cm ilgio, kurio viršuje matyti karvės pėdos pavidalo įspaudimas“ [1, 3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Tarasenka, Petras. Pėdos akmenyje: Lietuvos istoriniai akmenys. – Vilnius, 1958, p. 71.
2. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Vaitkevičius, Vykintas. Ukmergės rajonas: [apie akmenį su pėda, p. 145] // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 142-187.
4. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 91.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2011; 2016