Bruknynė

Bruknynės kaimas yra pusiaukėlyje tarp Šalčininkų ir Šalčininkėlių už puskilometrio į rytus nuo plento [1].

Kaimas stovėjo jau nuo XVI a. Dar XIX a. buvo įsikurusi dvaro sodyba [1]. Dvarelis priklausė Ranardu šeimai. Jie turėjo 103 ha žemės ir 163 ha miško [3, 4].

Mediniai dvaro rūmai, 1971 m. įtraukti į vietinės reikšmės paminklų sąrašą [1]. 1985 m. turėjo prasidėti rūmų restauracija. Tačiau paminklas buvo sugriautas [2]. Bruknynės dvaras yra minimas Liudviko Kohuteko darbe „Dobra Wielkie Soleczniki: [rozprawa doktorska]” (Wilno, 1934).

Apie kaimą informacijos yra mažai.

Literatūra ir šaltiniai

1. Buchaveckas, Stanislovas. Šalčios žemė. – Vilnius, 1992, p. 190.
2. Giedraitis S. Vienu paminklu mažiau // Lenino priesakai. – 1988, bal. 21, p. 3.
3. Machulak, Mieczyslaw. W stroną Solecznik. – Krosno, 2007, p. 249.
4. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1880. – T. 1, p. 392.

Parengė: Olga Kijakovskaja (Šalčininkų SVB), 2018