Buikos

Buikos  ̶  kaimas Jašiūnų seniūnijoje, 3 km į rytus nuo Jašiūnų, prie kelio iš Jašiūnų į Turgelius. Seniūnaitijos centras. Kaimą supa Buikų miškas (81 ha).

Pagal seniūnijos gyventojų sąrašus gyvenamąją vietą Buikose deklaruoja 67 gyventojai.

Buikų kaime gyvena žinoma žurnalistė, gidė ir kelių knygų apie Šalčininkų rajono vietoves  autorė Aurelija Arlauskienė. Buikų kaime ji kartu su vyru verslininku Danu Arlausku įkūrė ūkį ,,Levandų uostas“. Levandų laukuose auga daugiau kaip tūkstantis levandų krūmelių. Ūkyje įrengtos kosmetikos gamybos dirbtuvės. ,,Levandų uostas“ yra savotiškas Šalčininkų rajono kultūros židinys [ 2, 3 ]. Taip pat kaime veikia Irenos Bojarun mėsos perdirbimo įmonė, yra parduotuvė.

Kaimo pavadinimas yra asmenvardinės kilmės. Tvirtinama, kad pirmieji kaimo gyventojai turėjo pavardę Buiko. Iki šiol kaime yra gyventojų su šia pavarde [3 ].

Buikų kaimas minimas istoriko Stanislovo Buchavecko knygoje ,,Šalčios žemė“ [1].  Mečislavas Machuliakas (Mieczysław Machulak) knygoje ,,W dolinie Mereczanki“  rašo apie veikiančias kaimo kapinaites [4 ].
2013 m. kaimo vaikams buvo duota užduotis – surinkti kaimo žmonių pasakojimus apie Buikas. Taip gimė net 10  jaunųjų rašytojų (jauniausiai – septyneri, vyriausiai – 14  metų) užfiksuotų įdomių istorijų lietuvių, lenkų, rusų kalbomis, kurios kartu su kaimo gyventojų nuotraukomis sudėtos  į spalvingą knygą „Buikų kaimas“. Knygos idėjos autorė ir sudarytoja žurnalistė Aurelija Arlauskienė. Dviem kalbomis (lietuvių ir lenkų)  išleistas kol kas vienintelis  knygos egzempliorius. Ieškoma finansinės paramos išleisti šį leidinį didesniu tiražu [3 ].
Informacijos apie kaimą galima rasti spaudoje ir internete.

Apie tai, kad ant Merkio kranto įsikūrusiam Buikų kaimui jau daugiau kaip 250  metų, liudija Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomas 1766 m dokumentas – Turgelių parapijos gyventojų sąrašai. Pagal šiuos sąrašus,  Buikų kaime tais metais gyveno 6 šeimos. Iš viso 33 žmonės [3 ].

Literatūra ir šaltiniai:

1. Buchaveckas, Stanislovas. Šalčios žemė. ̶   Vilnius,  1992, p. 244.
2. Skiparytė, Auksė. Buikų kaime gimsta tradicijos: [apie renginį Buikų kaime ,,Apšviesk savo artimą“]. – Nuotr. // Šalčios žinios. ̶  2013, saus. 11, p. 2.
3. Skiparytė, Auksė. Buikų kaimas įamžintas knygoje: [apie renginį Buikų kaime, kur pristatyta originali knyga „Buikų kaimas“]. ̶  // Šalčios žinios.  ̶  2013, rupj. 9, p. 2. Prieiga per internetą: <http://www.salcininkai.lt/naujienos/394/buiku-kaimas-iamzintas-knygoje:1882>.
4. Machulak, Mieczysław. W dolinie Mereczanki. Gminy i miejscowości w dorzeczu Mereczanki. ̶ Połaniec, 2014, p. 129.

Parengė:  Kristina Slavinska (Šalčininkų SVB), 2021