Jašiūnų seniūnija

Jašiūnų seniūnija yra Šalčininkų rajono šiaurės vakaruose, patrauklioje vietoje tarp Vilniaus ir Šalčininkų miesto. 30 km nuo Vilniaus ir 20 km nuo valstybės sienos su Baltarusija. Tai didžiausia pagal plotą ir trečioji pagal gyventojų skaičių seniūnija Šalčininkų rajone [1, 6, 10]. Seniūnijos centras – Jašiūnai. Seniūnijai priklauso 38 kaimai. Didesni iš jų: Rūdninkai, Jašiūnų stotis [6, 2].

Seniūnijos plotas 280 km². 66,4 proc. užima miškai (Rūdninkų giria užima daugiau kaip 10 tūkst. ha), žemės ūkio naudmenos tik 4 tūkst. ha  [5, 6, 12]. Pagal 2011 m. surašymo duomenys Jašiūnų seniūnijoje gyvena – 4509 gyventojų [7].

Jašiūnų seniūnijoje veikia paštas, kultūros centras, dvi bibliotekos (Jašiūnų ir Rūdninkų), dvi vidurinės mokyklos: lenkų – Mykolo Balinskio (nuo 1954 m.), lietuvių – „Aušros“ (nuo 1991 m.), rusų pagrindinė mokykla (nuo 1992 m.), muzikos mokykla, vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“. Taip pat seniūnijoje veikia Jašiūnų Šv. Onos, Rūdninkų Švč. Trejybės bažnyčios ir Gojaus kaimo sentikių maldos namai [1, 6, 11].
Jašiūnų seniūnija yra didžiausia pagal jos teritorijoje užregistruotų ūkio įmonių skaičių – 35. Didžiausios jų yra AB „Actas“ (vienintelė įmonė Lietuvoje, gaminanti natūralų actą), UAB „Polivektris“ užsiimanti plastiko atliekų perdirbimu, Jašiūnų keramika, UAB „Magna Charta“ – medinių namelių gamyba ir kt. Taip pat seniūnijos teritorijoje veikia jojimo, žirginio sporto klubas ,,Pasaga“ ir ,,Mustangas“, vyksta respublikinės jojimo varžybos [6, 10, 11, 12]. Seniūnijoje veikia saviveiklos kolektyvai ,,Rūdničanka“, ,,Gromada“, vaikų šokių kolektyvas, ansamblis ,,Znad Merečanki“ [6]. Tradicija tapo Joninių šventė, Šv. Andrejaus šventė kuri vyksta Rūdninkuose [3]. 

Jašiūnų seniūnijos teritorijoje yra keletas vertingų kultūros paveldo objektų: Jašiūnų Balinskių dvaras, Rūdninkų bažnyčios dailės kūriniai, 1863 m. sukilimo kautynių paminklas,  Jašiūnų pilkapynas, kuris yra 0,8 km nuo kaimo. Pilkapyną sudaro apie 100 pilkapių, išsidėsčiusių 5 ha plote [4, 8, 9]. Jašiūnų dvaras priklausė žymiam istorikui, publicistui Mykolui Balinskiui (1794–1864). Čia paskutinius savo gyvenimo metus praleido Janas Sniadeckis (1756–1830), VU rektorius, matematikas ir astronomas, Peterburgo mokslų akademijos narys korespondentas.

Apie Jašiūnų seniūniją  rašoma leidinyje „Gmina Jaszuny 1402–2012 [10]. Informacijos galima rasti Mečislavo Machulako (Mieczysław Machulak) knygose lenkų kalba „W stronę Solecznik“ [13] ir ,,W dolinie Mereczanki” (Połaniec, 2014), Zdislavo Palevič sudarytame fotoalbume „Šalčininkų kraštas = Ziemia Solecznicka“ [1], knygoje „Tūkstantmečio knyga“ [5], „Jaszuny 600=Jašiūnai 600“ [11]  ir kt. Norintiems pakeliauti po Jašiūnų seniūniją pravers peržiūrėti Vygando Račkaičio knygą „Ten kur Merkys“ (Vilnius, 1980), „Keliaukime po Šalčininkų kraštą: turizmas, kraštotyra“ [3], Tomašo Kšyvickio (Tomasz Krzywicki) knygą lenkų kalba ,,Litwa: przewodnik“ (Prusków, 2005 ).

Literatūra ir šaltiniai

1. Jašiūnų seniūnija; Gmina Jaszuny. – Iliustr. // Šalčininkų kraštas = Ziemia Solecznicka: [fotoalbumas]. – Vilnius, 2006. – P. 112-133.
2. Jašiūnų seniūnija; Gmina Jaszuny; Jašiūnai Subdistrict. – Iliustr. // Šalčininkų kraštas = Ziemia Solecznicka = Šalčininkai land: informacinis leidinys. – Vilnius, 2000. – P. 14-15.
3. Keliaukime po Šalčininkų kraštą: turizmas, kraštotyra. – Šalčininkai, 2006, p. 22, 23.
4. Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 225-229, 246-249.
5. Šalčininkų rajonas: [apie Jašiūnų seniūniją, p. 245, 246]. – Iliustr., žml. // Tūkstantmečio knyga. – Kaunas, 2000. – T. 2: Sostinė, Vilniaus ir Kauno apskritys, p. 232-249.
6. Šalčininkų rajono savivaldybė. Jašiūnų seniūnija [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-08-23]. Prieiga per internetą: <http://www.salcininkai.lt/lit/Jaiunu-seniunija/253>.
7. Šalčininkų rajono savivaldybė: [Jašiūnų seniūnija, p. 276-277] // Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. – Vilnius, 2013. – P. 274-280; Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
8. Šamel, Ilona. Sofija Griaznova: mes mylime savo miestelį: [apie Jašiūnų seniūniją]. – Iliustr. // Šalčios žinios. – 2007, saus. 30, p. 1, 2.
9. Šimėnas, Valdemaras. Jašiūnų pilkapynas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2006. – T. 8, p. 589.
10. Gmina Jaszuny 1402-2012. – Żnin, GRAF-BOG, [2012]. – 20 p.: iliustr.
11. Jaszuny 600 = Jašiūnai 600 / tekstas Irena Kolosovska. – Šalčininkai, 2002. –  10 p.: iliustr.
12. Machulak, Mieczysław. Jaszuny (lit. Jašiūnai). Jašiūnų seniūnija. – Iliustr. // W stronę Solecznik. – 2007, Krosno. – P. 179-195.

Parengė: Olga Kijakovskaja, Šalčininkų SVB, 2014