Dainava

Dainava – kaimas Jašiūnų seniūnijoje,  4 km į  pietvakarius  nuo Jašiūnų,  seniūnaitijos centras. Per kaimą eina Vilniaus–Lydos geležinkelis, iš vakarų kaimą supa Rūdninkų giria.

Bendro pobūdžio informacija apie Dainavos kaimą pateikiama ,,Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ [2 ].  Apie Dainavos kaimą taip pat rašoma istoriko kraštotyrininko Stanislovo Buchavecko knygoje ,,Šalčios žemė“ [1].  Autorius teigia, kad Dainavos gatvinis kaimas įsikūręs Radvilų valdose XVI a. Jame gyveno Radviloms priklausantys valstiečiai ir kitais verslais užsiimantys gyventojai. Seniau, skiriant nuo bendravardžio netolimo kaimo, šis kaimas buvo vadintas Jašiūnų Dainava.

Prieš Antrąjį pasaulinį karą Dainavoje buvo įsteigta lietuviška pradžios mokykla. Apie mokyklos funkcionavimą, jos mokytojus rašoma pedagogų  Antano Lesio ir Jovitos Niūniavaitės-Lesienės knygoje  ,,Kova už Šalčininkų kraštą ir lietuvybės išsaugojimą“ [3].

Dainavoje yra senos, iki šiol veikiančios kapinės [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Buchaveckas, Šalčios žemė. – Vilnius, 1992, p. 242.
2. Dainava // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1966. – T. 1, p. 351.
3. Lesys, Antanas. Kova už Šalčininkų kraštą ir lietuvybės išsaugojimą/ Antanas Lesys. Jovita Niūniavaitė-Lesienė. – Vilnius, 2012, p. 64, 65.

Parengė:  Kristina Slavinska (Šalčininkų SVB), 2021