Ožkelaičiai

Ožkelaičiai  ̶  kaimas Jašiūnų seniūnijoje, įsikūręs prie Merkio 7 km į vakarus nuo Jašiūnų. Kaimą supa Jašiūnų miškas.

Kaimas priklauso Sližiūnų seniūnaitijai [2]. Faktiškai kaime gyvuoja tik du namų ūkiai.

Rašytiniuose šaltiniuose informacijos apie kaimą beveik nėra. Jis tik trumpai minimas istoriko kraštotyrininko Stanislovo Buchavecko knygoje „Šalčios žemė“ [1]. Autorius teigia, kad XIX a. Ožkelaičiuose (dar vadinamose Asciukiškėse arba Osciukovnoje) buvo dvarelis arba palivarkas. Istoriko  Mečislavo Machulako (Mieczysław Machulak) knygoje „W dolinie Mereczanki“ rašoma, kad 1930 m. kaimą sudarė 2 viensėdžiai ir kaimas vadinamas Aškaleitai (Aszkałejty) [2].

Literatūra ir šaltiniai:

1. Buchaveckas, Stanislovas. Šalčios žemė. – Vilnius, 1992, p. 230, 234.
2. Machuliak, Mieczysław. W dolinie Mereczanki. – Połaniec, 2014, p. 137, 141.

Parengė:  Kristina Slavinska (Šalčininkų SVB) 2020