Naujasodis

Naujasodis  ̶  kaimas Jašiūnų seniūnijoje, šiauriniame Merkio krante, 2 km į rytus nuo Jašiūnų prie vieškelio į Turgelius. Kaimas priklauso Jašiūnų parapijai ir įeina į Buikų seniūnaitijos sudėtį.
Ties Naujasodžiu Merkys išraito kelias kilpas. Vienoje iš jų miškininkai buvo įrengę trumpalaikio poilsio stovyklavietę. Už 1,5 km į pietryčius nuo Naujasodžio yra didžiulis pilkapynas [1].

Pagal seniūnijos gyventojų sąrašus gyvenamąją vietą Naujasodyje deklaruoja 120 gyventojų.

Apie Naujasodžio kaimą rašo istorikas Stanislovas Buchaveckas knygoje ,,Šalčios žemė“ [1]. Januš Belecki (Janusz Bielecki) knygoje ,,Miasto- ogród Jaszuny. Próba odtworzenia dziejów“ mini, kad XVII a. kaimas priklausė Radviloms[2]. Mečislavas Machuliakas (Mieczysław Machulak) knygoje ,,W dolinie Mereczanki“  rašo apie pilkapyną, esantį už 1,5 km į pietus nuo Naujasodžio, Paliepių miške. Jame – apie 100 pilkapių, kurių kauburėliai su akmenų vainikais, didesni apjuosti grioviais, išsibarstę 5 ha plote. Dalis pilkapių yra iš VII–VIII a., bet diduma – iš IX–XII a. 1938 m. du pilkapiai buvo tyrinėti Vilniaus Stepono Batoro universiteto ekspedicijos, vadovaujamos Helenos Cehak-Holubičiovos (Cehak-Hołubowiczowa, 1902 1979). Likusieji pilkapiai mažai tyrinėti [3].

Vasarą Naujasodyje, prie Merkio upės, veikia Sergejaus Markovo kaimo turizmo sodyba.

Literatūra ir šaltiniai:

1. Buchaveckas, Stanislovas. Šalčios žemė. – Vilnius, 1992, p. 242.
2. Bielecki, Janusz. Miasto-ogród Jaszuny. Próba odtworzenia dziejów. Jaszuny średniowieczne i radziwiłowskie (XV–XVIII w.). – Warszawa, 2010, p. 27.
3. Machulak, Mieczysław. W dolinie Mereczanki. Gminy i miejscowości w dorzeczu Mereczanki. – Połaniec, 2014, p. 109, 142.

Parengė: Kristina Slavinska, (Šalčininkų SVB), 2021