Vaitiešiūnai

Vaitiešiūnai  ̶   kaimas Merkio pakrantėje  Jašiūnų seniūnijoje  5 kilometrus į rytus nuo Jašiūnų. Kaimas priklauso Jašiūnų parapijai.

Pagal seniūnijos gyventojų sąrašus gyvenamąją vietą Vaitiešiūnuose deklaruoja 40 žmonių.

Vietovė minima istoriko Stanislovo Buchavecko knygoje ,,Šalčios žemė“ [1]. Mečislavas Machuliakas (Mieczysław Machulak) knygoje ,,W dolinie Mereczanki“  rašo, kad iš Vaitiešiūnų yra kilusi Zofija Griaznova, pedagogė, kultūros ir savivaldybės  veikėja, ansamblio ,,Solčane“ pirmininkė. Taip pat su vietove susijęs  Stanislav Akanovič, politinis veikėjas, LR seimo narys ( 1990  ̶ 1992) [3].

1995 m. vykdant archeologinius tyrimus Merkio pakrantėse buvo tiriama ir Vaitiešiūnų, akmens amžiaus radimvietė [2].

Vaitiešiūnuose yra dvejos apleistos kapinaitės [1].

Literatūra ir šaltiniai:

1. Buchaveckas, Stanislovas. Šalčios žemė. –  Vilnius, 1992, p. 244.
2. Ostrauskas, Tomas. Merkio upės pakrančių archeologiniai žvalgymai: [minima ir Vaitiešiūnų, akmens amžiaus radimvietė, p. 330] // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 1994/95, p. 329–330. Prieiga per internetą: <http://www.atl.lt/1994-1995/329-330.pdf>.
3. Machulak, Mieczysław. W dolinie Mereczanki. Gminy i miejscowości w dorzeczu Mereczanki. – Połaniec, 2014, p. 136.

Parengė: Kristina Slavinska (Šalčininkų SVB), 2021