Družai

Kaimas Širvintų rajono savivaldybėje, Širvintų seniūnijoje, 5 km į pietvakarius nuo Širvintų, Širvintos upės kairiajame krante. Buvusi kolūkio centrinė gyvenvietė [2]. Dabar seniūnaitijos centras.

Statistikos departamento duomenimis  kaime gyvena  260 gyventojų (2011 m.). Iš jų –  132 vyrai,  128 moterys [4].

Apie Družus rašoma nedaug. Informacijos galima rasti ,,Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje” (Vilnius, 1966. T. 1) ir keturių tomų sovietmečio Lietuvos enciklopedijoje [2], periodikoje, internete. Apie buvusią Družų plytinę rašoma leidinyje ,,Širvintos” [1].

Sovietmečiu čia veikė Dvarčionių statybinių medžiagų kombinato Širvintų cechas. 1953 m. įkurta drenažo vamzdžių gamykla [1, 2]. Šiuo metu pastatai neeksplotuojami. Kaime veikė felčerių ir akušerių punktas, pradinė mokykla (nuo 1928 m.) [2].
Šiuo metu kaime yra parduotuvė, kultūros namai, biblioteka, dvi medžio apdirbimo įmonės. Družuose aktyviai veikia kaimo bendruomenė.  Bendruomenėje vyksta aviamodelių būrelio užsiėmimai (vadovas Aleksandras Antipenkovas). Jaunieji aviamodeliuotojai konstruoja lėktuvėlius, raketas, dalyvauja įvairiose varžybose ir šventėse [8].
Gražiame Širvintos upės slėnyje nuo 2011 m. veikia patyriminis muziejus ,,Vikingų kaimas”. Kasmet gyvosiose edukacijose dalyvauja 5 tūkst. moksleivių iš visos Lietuvos. Vikingų kaimo įkūrėja Edita Gilė [5].
Kultūros namuose veikia Širvintų rajono Družų vaikų lėlių teatras ,,Skudurinė Onutė” (vadovė Meilutė Morkūnienė) [7].

Kaime veikia Širvintų savivaldybės viešosios bibliotekos Družų filialas. Družų biblioteka įsteigta 1959 metais [3]. Biblioteka kaupia, saugo, skleidžia informaciją apie krašto vietoves, iškilius krašto žmones, pildo ir ruošia naujus teminius bei personalijoms skirtus aplankus, kraštotyros darbus. Kraštotyros  kartotekoje kaupiami rajono, regioninių bei respublikinių periodinių leidinių, kraštotyros straipsnių bibliografiniai aprašai, kurių yra apie 1800 (2017 m.).
Viešųjų bibliotekų asociacija 2013 m. buvo paskelbusi konkursą įvairiems bibliotekų pasiekimams įvertinti. Družų biblioteka už geriausius darbo pasiekimus įvertinta ir pripažinta bendruomeniškiausia tarp Lietuvos Širvintų rajono bibliotekų filialų [6].

Literatūra ir šaltiniai

1. Bikulčienė, Laimutė. Družų plytinė. – Iliustr. // Širvintos. – 2000. – P. 374-375.
2. Družai // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1985. – T. 1, p. 461.
3. Družų biblioteka. Širvintų r. savivaldybės viešoji biblioteka: [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2016-12-12]. Prieiga per internetą: <http://sirvintuvb.lt/?page_id=39>.
4. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas: [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-12-09]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Gyvosios edukacijos padeda auginti meilę savo tautos istorijai. – Iliustr. // Širvis. – 2016, saus. 13, p. 12.
6. Kutiščeva, Laima. Bendruomeniškiausia – Družų biblioteka. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2014, geg. 28, p. 6.
7. Morkūnienė, Meilutė. Menas prikelti skudurines lėles: [pokalbis su Širvintų rajono Družų kaimo lėlių teatro ,,Skudurinė Onutė” vadove Meilute Morkūniene] / kalbėjosi Remigijus Bonikatas]. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2009, geg. 30, p. 6.
8. Taparauskienė, Dalia. Družų aviamodeliuotojai ,,gaudo vėją”. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2013, kovo 2, p. 12.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2017