Širvintų seniūnija

Širvintų seniūnija yra Širvintų rajono viduryje. Tai pati didžiausia rajono seniūnija. Jos plotas – 15 829 ha, iš jų 82 % užima žemės ūkio naudmenos, 15 % – miškai, 3 % – vandenys ir kitos paskirties plotai [3].
Seniūnijos administracinis pastatas, įstaigos yra Širvintų mieste ir neįeina į seniūnijos teritoriją. Centras – Širvintos. Seniūnijoje yra 117 kaimų, didesni iš jų: Avižonių, Družų, Kabaldos, Motiejūnų, Šiaulių, Širvintų, Vindeikių, Žemųjų Viesų. 28 kaimuose liko tik po 1 gyvenamąjį namą [1, 3].

Statistikos departamento duomenimis seniūnijos teritorijoje gyvena 9 590 gyventojų (2011 m.), iš jų – 4 390 vyrų, 5 200 moterų [2].

Širvintų seniūnija gali didžiuotis tuo, kad joje veikia net 39 įvairios įmonės. Nemažai žmonių dirba įmonėse UAB „Baltijos keramika“, „UAB „Saldva“, AB „Lelija“ Širvintų ceche, UAB „Maturė“. Seniūnijos teritorijoje įsikūrusi garsi ŽŪB „Žirgynas“. Seniūnijoje 3 kultūros namai, 3 Širvintų viešosios bibliotekos filialai (Alekniškio, Motiejūnų, Družų), hipodromas, 5 pradinės mokyklos, 10 parduotuvių.
Širvintų seniūnija patraukli poilsiautojams, ypač meškeriotojams, kurie mėgsta žvejoti Motiejūnų tvenkinyje, Žindulių ežere, Širvintos upėje. Visos penkios Širvintų rajone veikiančios sodininkų bendrijos yra Širvintų seniūnijoje [1, 3].

Šioje seniūnijoje yra gimę keletas žymių žmonių: dailininkas grafikas Stepas Žukas (1904–1946) Dubeliuose; aktorius Juozas Kanopka (1904–1990) Bajoruose; dailininkas grafikas Jaronimas Kastytis Juodikaitis (1932–2000) Degučiuose; teisininkas dr. Vytautas Kojala (g. 1932) Širvintų kaime; dailininkės grafikės Irena (g. 1949) ir Felicija (g. 1947) Kačenauskaitės Dainiuose [2].
 

Literatūra ir šaltiniai

1. Juraitienė, Janina. Širvintų seniūnijos vizitinė kortelė: rajono seniūnijose // Krašto naujienos. – 2008, spal. 31, p. 9.
2. Širvintų rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus].  2013 [žiūrėta 2013-11-11]. Prieiga per internetą: <http://osp.stat.gov.lt/services-portlet/publication-file/2888/Gyventoju_skaiciaus_pasiskirstymas_pagal_teritorija,_amziu_ir_lyti.pdf>
3. Širvintų seniūnija. – Iliustr., žml. // Tūkstantmečio knyga. – Kaunas, 2000. – T. 2: Sostinė, Vilniaus ir Kauno apskritys, p. 254-256.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2010; 2013