Kantrimiškis

Kaimas Širvintų rajono savivaldybėje, 6 km nuo Širvintų.

Statistikos departamento duomenimis  kaime gyvena  53 gyventojai (2011 m.). Iš jų –  27 vyrai,  26 moterys [3].

Informacijos apie Kantrimiškio kaimą, jo istoriją, gyvenusius žmones  galima rasti ,,Versmės” leidyklos išleistoje monografijoje ,,Širvintos” (iš serijos ,,Lietuvos valsčiai’) [1], periodikoje, internete.

Kantrimiškio kaimo pavadinimas greičiausiai bus kilęs nuo pavardės Kantrimas. Ši pavardė aukštaičiams nebūdinga: ji randama tik Žemaitijoje. Kas buvo tas Kantrimas, nuo kurio pavardės kilo šio kaimo pavadinimas, kaip jis iš Žemaitijos atkeliavo į Širvintų valsčių, nežinoma. Beje, vietos žmonės šį kaimą vadina Kontrimiškiu [1].

Rytinėje kaimo pusėje – poros hektarų pelkė, į šiaurės rytus – per kilometrą nuo kaimo – vėl pelkėtos vietos. Dar yra pora mažesnių pelkių. Pelkėse gyvena įvairūs paukščiai, čia perintys ar praskrendantys (didžiosios ir mažosios kryklės, šaukštasnapės, lingės, alksninukai, kielės, zylės, dagiliai irk t) [1, 2]. Į šiaurės rytus už kilometro nuo kaimo – giria, žmonių vadinama Girelka [1].

Kantrimiškyje 1975 m. buvo įsigijęs sodybą ir ilgą laiką gyveno Širvintų rajono garbės pilietis, rašytojas ir literatūros tyrinėtojas, politikas, buvęs Vorkutos politinis kalinys Viktoras Alekna [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Alekna, Viktoras. Kantrimiškio kaimas. – Iliustr. // Širvintos. – Vilnius, 2000. – P. 310-321.
2. Alekna, Viktoras. Kantrimiškio pelkių paukščiai. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2006, liep. 8, p. 7.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-12-09]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Liktoravičius, Steponas. Nuo pasaulio atskirtas kaimas // Širvintų kraštas. – 2010, kovo 3, p. 1-2.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2017