Žemosios Viesos

Kaimas Širvintų rajono savivaldybės šiaurėje. Per kaimą teka Viesa – dešinysis Širvintos intakas [3]. Viesų seniūnaitijos centras.

Statistikos departamento duomenimis  kaime gyvena  67 gyventojai (2011 m.). Iš jų – 28 vyrai,  39 moterys [1].

Apie šią vietovę informacijos labai nedaug. Apie Viesų kaimą rašoma „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje” [3], „Kultūros paminklų enciklopedijoje” [2], periodikoje.

Tai vienintelis kaimas Lietuvoje, turintis net tris pavadinimus: Žemosios Viesos, Aukštosios Viesos ir Senosios Viesos. Kažkada tai buvo trys Viesų kaimo dalys [3].

Kaimo kapinėse, kalvelės viršūnėje, stovi kultūros paminklas – XX amžiaus pradžios stogastulpis, priklausantis paprasčiausiam stogastulpių tipui. Liemuo stačiakampio skerspjūvio, į viršų laibėjantis, įtvirtintas į plokščią riedulį. Viršuje sukaltas gana aukštas (1,85 m) ir platus piramidinis stogelis. Ornamentika kukli – trikampiais dantukais papuoštos tik pastogės lentelės [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-12-09]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Martinaitienė, Gražina. Žemųjų Viesų kapinių stogastulpis: Žemųjų Viesų k. – Iliustr. // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1996. – T. 1, d. 1: Rytų Lietuva, p. 305.
3. Viesos // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 743.

 Parengė Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2017