Motiejūnai

Kaimas Širvintų rajone, 5 km į rytus nuo Širvintų, prie kelio į Giedraičius. 1950–1963 m. buvo apylinkės centras [2, 3]. Dabar seniūnaitijos centras. 

Statistikos departamento duomenimis  kaime gyvena  188 gyventojai (2011 m.). Iš jų –  84 vyrai,  104 moterys [1].

Yra biblioteka, vandens jėgainė. Leonas Rutkauskas Motiejūnų kaime įkūrė modernų kalakutų auginimo ūkį.    

Apie Motiejūnus informacijos nedaug. Rašoma lietuviškose enciklopedijose [2, 3], periodikoje, internete. Apie senosios Lietuvos šventvietę Meldijų mišką galima paskaityti archeologo Vykinto Vaitkevičiaus knygoje ,,Senosios Lietuvos šventvietės“.

Kaime yra archeologijos paminklas – kapinynas Širvintos kairiajame krante. Archeologinis radinys: akmeninis kirvukas [3].
Kaime buvo senosios Lietuvos šventvietė – Meldijų miškas. Lietuvos žemės vardyno (LŽV) duomenimis, jis augo į rytus nuo kelio Širvintos–Giedraičiai tilto per Širvintos upę, minėto kelio pietrytinėje pusėje, užėmė apie 6-7 ha ploto. 2002 m. nelokalizuotas. Matyt, jau anksčiau sunaikintas ir pamirštas. ,,Senieji žmonės pasakoja, kur dabar Meldijų miškas, seniau buvo didelė bažnyčia. Žmonės išmirė, bažnyčia griuvo, o jos vietoje užaugo miškas. Tą mišką praminė Meldijais. Nuo žodžio, kad tenai žmonės seniau žmonės meldęsi”, – rašoma archeologo Vykinto Vaitkevičiaus knygoje  ,,Senosios Lietuvos šventvietės [5].

Kaime veikia Širvintų viešosios bibliotekos Motiejūnų filialas.  Motiejūnų biblioteka įsteigta 1961 m. [4].
Biblioteka kaupia, saugo, skleidžia informaciją apie krašto vietoves, iškilius krašto žmones, pildo ir ruošia naujus teminius bei personalijoms skirtus aplankus, kraštotyros darbus. Kraštotyros  kartotekoje kaupiami rajono, regioninių bei respublikinių periodinių leidinių, kraštotyros straipsnių bibliografiniai aprašai, kurių yra apie 1100.

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-12-09]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Motiejūnai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 637.
3. Motiejūnai // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1987. – T. 3, p. 150.
4. Motiejūnų biblioteka. Širvintų r. savivaldybės viešoji biblioteka [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2016-12-27]. Prieiga per internetą: <http://sirvintuvb.lt/?page_id=39>.
5. Vaitkevičius, Vykintas. Meldijų miškas // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 126-127.

Parengė: Vyta Matukaitienė  (Širvintų SVB), 2017