Žinduliai

Kaimas Širvintų rajono savivaldybėje, 8 km nuo Peliškių.

Statistikos departamento duomenimis  kaime gyvena  8 gyventojai (2011 m.). Iš jų  –  4 vyrai,  4 moterys [1].

Apie šią vietovę informacijos labai nedaug. Apie Žindulių ežerą ir pelkę rašoma enciklopedijose [2, 3]. Apie Žindulius yra straipsnių periodikoje, internete.

7 km į pietryčius nuo Širvintų yra Žindulių ežeras. Jo plotas 21 ha, ilgis – 0,6 km. Dubuo – ovali ledo lūsto vieta. Šiaurės vakaruose, šiaurėje ir rytuose dubens šlaitai aukštoki, lėkšti [2]. Į pietus nuo Žindulių ežero yra Žindulių pelkė. Plotas 162 ha. Ežerinės kilmės raistinė aukštapelkė, Graužų miško dalis [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-12-09]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Kunskas, Rimvydas. Žindulių ežeras // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1988. – T. 4, p. 679.
3. Žindulių pelkė // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 920.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2017