Jaskaudžiai

Kaimas Širvintų rajono savivaldybėje, Širvintų seniūnijoje, tarp autostrados Vilnius-Panevėžys (rytuose) ir Žirnajų ežero pietinės pakrantės. Per kaimą teka Vieselės upelis (Veselka), kaimo pietiniame pakraštyje – Viesio ežeras ir pelkė.

Statistikos departamento duomenimis  kaime gyvena  11 gyventojų (2011 m.). Iš jų – 6 vyrai,  5 moterys [2].

Iš Jaskaudžių kaimo kilusi Vyčio kryžiaus ordino kavalierė Liba Mednikienė. Jos atminimas įamžintas paminkline lenta Nepriklausomybės aikštėje, Širvintų mieste, priešais namą, kuriame kažkada gyveno (skulpt. Romas Kvintas) [4].

Informacijos apie šį kaimą labai nedaug. Apie kaime esančias šventvietes  rašoma archeologo Vykinto Vaitkevičiaus knygoje ,,Senosios Lietuvos šventvietės“ [5], tęstiniame leidinyje ,,Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998/99″ (Vilnius, 2000). Yra straipsnių periodikoje, internete.

Kaime yra senosios Lietuvos šventvietės – Pelkė šventorėlis ir Laukas gojus [3, 5].

2012 m. liepos 21 d. buvo oficialiai atidarytas Raimondos ir Rimanto Puzinų Buities muziejus. Apie šį muziejų mažai kas žino.  Jo atidaryme nedalyvavo nė vienas valdžios atstovas. . Buities muziejaus vidų pašventino Bagaslaviškio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios kunigas Vytas Bučinskas. Buvo taip pat pašventintas koplytstulpis ,,Angelas” (aut. Povilas Malinauskas) [1].

Jaskaudžių kaime yra Dalios ir Valdo Radionovų kaimo turizmo sodyba.

Literatūra ir šaltiniai

1. Bonikatas, Remigijus. Raimondos ir Rimanto Buities muziejus. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2012, liep. 28, p. 1-2; Prieiga per internetą: 
<http://www.sirvinta.net/kultura-svietimas-laisvalaikis/raimondos-ir-rimanto-buities-muziejus/>.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-12-09]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Keletas padavimų / parengė Povilas Krikščiūnas. – Turinys: 1. [Liukonių akmenys – suakmenėję medžiotojai]; 2. [Gelvonų akmuo su pėda]; 3. [Dūdų akmuo su pėdomis]; 4. [Jaskaudžių bala, vadinama Šventorėliu] // Gelvonai. – Vilnius, 2009. – P. 1146-1147.
4.  Pukienė, Janina. Liba Mednikienė – Vyčio kryžiaus ordino kavalierė. – Iliustr. // Širvis. – 2016, spal. 12, p. 7.
5. Vaitkevičius, Vykintas. Pelkė šventorėlis. Laukas gojus. – Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 115.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2017