Gasčionys

Gasčionys − nedidelis kaimelis ant Visinčios upės kranto. 3 km nuo Šalčininkėlių kaimo ir 7 km nuo Šalčininkų miesto [3].

Gasčionių kaimas žinomas jau nuo 1712 metų [2]. 1866 m. dvarelis priklausė Mežejevskiams (Mierzejewskie) [4]. Paskutiniu šeimininku buvo Stanislovas Bžozovskis, kuris 1941 m. kartu su žmona buvo ištremtas į Sibirą. Po Antro Pasaulinio karo dvare gyveno kolūkio  darbuotojai. Mediniai pastatai išliko iki mūsų dienu [2, 3].

Apie Gasčionių kaimą informacijos yra nedaug. Kaimas yra minimas Kšyštofo Jasevičiaus (Krzysztof Jasiewicz) knygoje lenkų kalba „Zagłada Polskich Kresów. Ziemiaństwo polskie na Kresach Pólnocno-Wschodnich Rzeczpospolitej pod okupacją soviecką 1939-1941“ (Warszawa, 1998).

Literatūra ir šaltiniai

1. Buchaveckas, Stanislovas. Šalčios žemė. – Vilnius, 1992, p. 192.
2. Machulak, Mieczysław. Nad Solczą i Wisińczą. – Wojkówka-Połaniec, 2019, p. 174.
3. Rąkowski, Grzegorz. Gaściewicze. Gmina Soleczniki Małe: [apie Gasčionių dvarą, Šalčininkų seniūnija] // Rąkowski, Grzegorz. Kresowe rezydencje. Wojewódstwo wileńskie. – Warszawa, 2017. – P. 296–297.
4. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1881. – T. 2, p. 498.

Parengė: Olga Kijakovskaja (Šalčininkų SVB), 2019