Gintarai

Kaimas Deltuvos seniūnijoje, išsidėstęs pagal kelią Ukmergė–Kėdainiai. 

Kaime gyvena 66 gyventojai, iš jų: 25 vyrai ir 41 moteris (2011 m.) [2].

Kaimo pavadinimas kilęs iš asmenvardžio Gintaras, siejamo su žodžiu „gintaras“, nors gali būti sudarytas ir iš dvikamienių asmenvardžių Gin-taras [3].

Apie Gintarų kaimą informacijos yra labai mažai. Vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [3], Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2).

1935 m. sausio 20 d. Gintarų kaime gimė Albertas Gurskas – grafikas, plakatistas, vienas žymiausių kaligrafų Lietuvoje. 1962–1968 metais studijavo LDI (A. Kučo, J. Galkaus, P. Aleksandravičiaus, J. Kuzminskio mokinys). Nuo 1969 m. dėsto VDA (iki 1990 LDI). 1981–1993 Dailės pedagogikos, 1993–2003 Grafikos katedros vedėjas, profesorius (1993). Nuo 1968 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Apipavidalino 40 knygų. Su kitais sukūrė pirmąjį lituanistinį šriftą Palemonas (2004) [1].
 
Literatūra ir šaltiniai
 

1. Gurskas Albertas. – Iliustr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2005. – T. 7, p. 291-292.
2. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 105.

Parengė: Marija Radzevičienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Deltuvos kaimo padalinys), 2009; 2016