Jakutiškiai

Kaimas Deltuvos seniūnijoje, 12 km į vakarus nuo Ukmergės, prie kelio į Kėdainius [1]. Iš vakarų pusės yra Viliukų miškas. Jakutiškiai ribojasi su Milašiūnų, Nazariškių, Liepelių, Diržių kaimais. Sovietmečiu Jakutiškių kaimas neilgą laiką buvo Atkočių apylinkės centras, tuometinio „Pergalės“ kolūkio centrinė gyvenvietė [2].   

Gyvena 222 gyventojai, iš jų: 113 vyrų ir 109 moterys (2011 m.) [9].

Jakutiškių kaimo pavadinimas kilęs iš krikštavardžio Jokūbas liaudinio varianto Jakas mažybinės formos Jakutis. Krikštavardis Jokūbaskilęs iš hebrajų vardo Ja’ agob, t. y.  „jis seka paskui Jahvę (Dievą)“ [11].

Apie Jakutiškių kaimą ir jo istoriją informacijos galima rasti leidiniuose „Visuotinė lietuvių enciklopedija“ [3], „Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija“ [2] bei enciklopediniame žinyne „Lietuvos istorija“ [1]. Jakutiškiai, kaip kaimas, kuriame veikė slaptoji lietuviška mokykla,  minimi Vytauto Merkio knygoje „Knygnešių laikai. 1864–1904″ [6]. Informacijos yra periodikoje, internete.

Jakutiškių kaime yra pradinė mokykla, biblioteka. 2001m. Jakutiškiuose įkurta viena pirmųjų rajone kaimo bendruomenių, 2008 m. buvusiame tarybinio ūkio administraciniame pastate įrengti bendruomenės namai [7-8]. Kaime veikia medienos ir pervežimų įmonė UAB „Malmedis”, baldų gamybos įmonė UAB „Baltik direct”. Yra Ukmergės vartotojų kooperatyvo ir privati parduotuvės.
Jakutiškiuose gimė vienuolė, kovotoja už Bažnyčios ir tikinčiųjų teises bei laisvę Monika Gavėnaitė, 1947 m. dirbusi Jakutiškių pradžios mokyklos vedėja [10].
 
Jakutiškiai minimi 1744 m. [3].
1883 m. kaime caro žandarai susekė slaptą lietuvišką mokyklą. Vaikus lietuviško rašto mokė Ona Žliobovaitė [5-6]. 
 
Vienuolės Monikos Gavėnaitės brolio Juliaus ir jo žmonos Janinos sodyboje stovi medinis kryžius, kurio metalinę dalį iškalė ir padovanojo Tėvas Stanislovas.
Prie kryžkelės į kaimą 1992 m. pastatytas medinis kryžius.
Yra veikiančios kaimo kapinės.
 
Kaime veikia Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Jakutiškių kaimo padalinys, savo veiklos metus skaičiuojantis nuo 1950 metų. Tais metais biblioteka buvo atidaryta Petro Gečiausko namuose, o nuo 1962 m. perkelta į tuometinio „Pergalės“ kolūkio kontoros pastatą. 2002 m. biblioteka perkelta į pagal bendruomenės projektą „Kaimo mokykla ir bendruomenė“ suremontuotas patalpas, sujungiant mokyklos ir filialo knygų fondus [4]. Biblioteka aptarnauja 8 aplinkinius kaimus, kuriuose gyvena 260 žmonių. Kraštotyros fonde sukaupta 98 fiz. vnt., 87 pavad. dokumentai. Kraštotyros kartotekos apimtis – 145 kortelės (2016 m.).
 
 Literatūra ir šaltiniai
 
1. Jakutiškiai // Lietuvos istorija: enciklopedinis žinynas. – Vilnius, 2011. – T. 1, p. 618.
2. Jakutiškiai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1966. – T. 1, p. 666.
3. Jakutiškiai // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2005. – T. 8, p. 490.
4. Jakutiškių kaimo padalinys. Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka  [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2016-07-08]. Prieiga per internetą:  <http://www.ukmergesvb.lt/lt/kontaktai/bibliotekos-padaliniai>.
5. Kovalenka, Eugenijus. Daraktorių mokyklos Jakutiškių krašte // Ukmergės diena. – 1997, bal. 2.
6. Merkys, Vytautas. Knygnešių laikai. 1864 – 1904. – Vilnius, 1994, p. 298.
7. Pėšina, Arvydas. Jakutiškiuose atidaryti bendruomenių namai // Ukmergės žinios. – 2008, birž. 7, p. 12.
8. Stundžytė, Zita. Mokykla tampa kaimą vienijančiu žiburiu: [apie Jakutiškių kaimo bendruomenę] // Ukmergės žinios. – 2001, gruod. 8.
9. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519.
10. Voverienė, Ona. Kovoje už tikėjimo laisvę: apie vienuolę Moniką Gavėnaitę. – Portr. // Voverienė, Ona. Žymiosios XX amžiaus Lietuvos moterys. – Kaunas, 2005. – P. 62-68.
11. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 73. 

Parengė: Liudvika Suchockienė, 2009 (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Jakutiškių kaimo padalinys); Stanislava Talutytė, 2009; Sigita Astikienė, 2016 (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka)