Jovaišai

Kaimas Deltuvos seniūnijos teritorijoje, nuo seniūnijos centro – Deltuvos, nutolęs apie 2 km.

Kaime gyvena 3 žmonės, iš jų: 1 vyras ir 2 moterys (2011 m.) [1].
Jovaišų kaimo pavadinimas sudarytas iš lietuvių senojo dvikamienio asmenvardžio Jo–vaišas [-a]. Siejamas su veiksmažodžiu „joti“  ir žodžiu „vaišės“ [2].
 
Apie Jovaišų vietovardžio kilmę rašė Zigmas Zinkevičius leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [2], kaimas minimas Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Ši vietovė paminėta keliuose straipsniuose periodiniuose leidiniuose, šiek tiek informacijos yra internete.
 
Kaime gimė Zita Kreivytė (g. 1942 m.), odos dailiųjų dirbinių kūrėja, Lietuvos dailininkų sąjungos narė. 1948–1959 mokėsi Deltuvos vidurinėje mokykloje, 1959–1964 – Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikume, 1966–1971 studijavo Estijos valstybiniame dailės institute. Nuo 1972 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Svarbiausia kūrybos sritis – knygrišystė [3]. Taip pat čia gimė Ona Kreivytė-Naruševičienė (g. 1935 m.), dailininkė keramikė, Zitos Kreivytės sesuo. 1944–1950 mokėsi Deltuvos 7-metėje mokykloje. 1950–1954 – vidurinėje mokykloje Ukmergėje, 1954–1961 studijavo VDI Keramikos fakultete. Nuo 1961 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje (tarptautinėse Faenzoje, Vallaurise, Prancūzija, Sopote pelnė diplomų). Sukūrė siužetinių mažosios formos keraminių skulptūrų kaimo, žvejų gyvenimo tema, monumentalios dekoratyvinės plastikos kūrinių eksterjerams, parkams, abstrakčių raiškaus silueto kompozicijų, vazų, lėkščių [4].
 
Literatūra ir šaltiniai

1. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 41.
3. Žilinskienė, Nijolė. Kreivytė Zita. – Iliustr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija.- Vilnius, 2006. – T. 10, p. 760.
4. Žilinskienė, Nijolė. Kreivytė-Naruševičienė Ona // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2006. – T. 10, p. 760.

Parengė: Marija Radzevičienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Deltuvos kaimo padalinys), 2009; 2016