Kopūstėliai

Kaimas Žemaitkiemio seniūnijoje. 

Kaime gyvena 4 žmonės, iš jų: 2 vyrai ir 2 moterys (2011) [2].
 
Kopūstėlių kaimo pavadinimas kilęs iš asmenvardžio Kopūstas mažybinės-maloninės formos Kopūstėlis. Asmenvardžiui Kopūstas pradžią davė daržovės pavadinimas [3].
 
Kopūstėlių vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [3], apie kaime esantį gamtos paminklą – Kopūstėlių akmenį, rašo Gediminas Isokas knygoje „Lietuvos gamtos paminklai” [1].
 
Kaime yra gamtos paminklas – Kopūstėlių akmuo, kurio matmenys – 3,2×2,5x2m. 1989 m. akmuo paskelbtas vietinės reikšmės gamtos paminklu [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Isokas, Gediminas. Ukmergės rajonas: [apie Kopūstėlių akmenį, p. 328]. – Iliustr. // Isokas, Gediminas. Lietuvos gamtos paminklai. – Vilnius, 1995. – P. 327-340.
2. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 96.

Parengė: Ramunda Misiūnienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Žemaitkiemio struktūrinis padalinys), 2011; 2016