Kreiviai

Kuodis, Pranas. Išdraskyto lizdo paukščiai. – Panevėžys, 1997. Knygos viršelis

Kaimas Deltuvos seniūnijoje, abipus kelio, vedančio link Siesikų. Nuo seniūnijos centro – Deltuvos miestelio nutolęs apie 3 km. 

Kaime gyvena 33 žmonės, iš jų: 17 vyrų ir 16 moterų (2011 m.) [4].

Kreivių kaimo pavadinimas kilęs iš asmenvardžio Kreivys, kilme susijusio su būdvardžiu „kreivas“ [5].

Apie Kreivių kaimą informacijos labai mažai. Vietovardžio kilmė aprašoma Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [5], šiek tiek informacijos yra periodikoje, internete.

Kreivių kaime gimė Andrius Kuliešis (g. 1943) – miškininkas, habilituotas daktaras (biomedicinos mokslai), profesorius, Valstybinės miškotvarkos tarnybos direktorius, Lietuvos miškininkų sąjungos narys [1], Pranas Kuodis (g. 1926) – Laisvės kovų dalyvis, Lietuvos vietinės rinktinės Vilniaus apygardos Ukmergės būrio vadas, rajono literatas, knygų „Išdraskyto lizdo paukščiai“, „Paprasti ir politiniai juokeliai“, „Linksmasis rinkinys“, „Žvilgsnis į praeitį“ autorius.
 
Kreivių kaimo praeitis atsispindi rajono literato Prano Kuodžio atsiminimų knygoje „Išdraskyto lizdo paukščiai“ [2], Ukmergės krašto kultūros almanache „Eskizai“ spausdinamuose minėto autoriaus atsiminimuose [3].

 

 
Literatūra ir šaltiniai
 

1. Kuliešis Andrius. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2007. – T. 11, p. 216.
2. Kuodis, Pranas. Gimtinė mana: senasis kaimas // Kuodis, Pranas. Išdraskyto lizdo paukščiai. – Panevėžys, 1997. – P. 7-20.
3. Kuodis, Pranas. Kreiviai mano vaikystės prisiminimuose. – Iliustr. // Eskizai.- Nr. 10 (1999), p. 64-68.
4. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 101. 

Parengė: Dalia Tamošiūnienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Atkočių kaimo padalinys), 2009; 2016