Kuprioniškės

Kuprioniškės – Vilniaus miesto dalis, esanti miesto pakraštyje, 5 km į pietryčius nuo miesto centro, tarp Minsko ir Lydos plentų. Vakarinė vietovės dalis priklauso Vilniaus miestui, rytinė yra Vilniaus rajono Nemėžio seniūnijoje.

Įvairiuose šaltiniuose vietovės pavadinimas rašomas dvejopai: Kuprioniškės arba Kuprijoniškės. Vietovardis Kuprijoniškės kilęs iš vardo Kuprijonas (Kiprijonas) [2].

Apie Kuprioniškes literatūros yra mažai. Apie šią vietovę rašoma kraštotyros leidinyje „Pasižvalgymai po Vilnių: miesto mikrorajonai“ [5], „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ [3], „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [4]. Apie totorių ir karaimų kapines rašoma istorikės, Vilniaus kapinių žinovės Vidos Girininkienės knygoje „Vilniaus kapinės“ [1]. Vietovardžio kilmę tyrinėja kalbininkas Jonas Jurkštas leidinyje „Vilniaus vietovardžiai“ [2].

Manoma, kad XVI a. šioje vietoje buvo didiko Kuprijono Rudaminos dvaras, atitekęs jo žmonai, pagal vyro vardą vadinamai Kuprijanova [2]. XIX a. čia buvo Kuprijoniškių palivarkas ir Kuprijoniškių kaimas [3, 4]. Literatūroje minimas dokumentas, kuriame rašoma, kad 1904 m. gegužės 22 dieną Vilniaus miesto dūma nutarė paskirti Kuprijoniškėse žemės plotą totorių, tuomet vadintų mahometonais, ir karaimų kapinėms. Totoriams buvo paskirta 1500 kvadratinių sieksnių (6825 kv. m), karaimams – 500 kvadratinių sieksnių (2275 kv. m) miesto žemės. Miesto valdyba buvo įpareigota perduoti šiuos plotus mahometonų mečetei ir karaimų namams su sąlyga, kad, panaikinus šias kapines, žemė būtų sugrąžinta miestui. Kapinių plane pažymėtas ir nedidelis plotelis už kelio priešais karaimų kapines, skirtas marijavičių kapinėms. Istoriniuose šaltiniuose rašoma, kad pirmiausia pradėta laidoti totorių kapinių plote. 1908 m. Lietuvos dvasinė konsistorija nurodė, kad Kuprijoniškėse jau įsteigtos naujos mahometonų kapinės [1]. Šiuo metu kapinės priklauso Naujininkų seniūnijai.

Literatūra ir šaltiniai

1. Girininkienė, Vida. Totorių kapinės. – Iliustr. // Girininkienė, Vida. Vilniaus kapinės. – Vilnius, 2004, p. 166-167.
2. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 14.
3. Kuprijoniškės // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 255.
4. Kuprioniškės // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1986. – T. 2, p. 442.
5. Pasižvalgymai po Vilnių: miesto mikrorajonai. – Vilnius, 2015. – P. 155.

Parengė: Danutė Šitel (Vilniaus m. SCB Dzūkų biblioteka), 2011; Jurgita Lazauskaitė (VAVB), 2016