Martnonys

Kaimas Žemaitkiemio seniūnijoje, 19 km į šiaurės rytus nuo Ukmergės, Alaušų ežero pietvakariniame krante. Ribojasi su Antalaušių, Traupės, Balandžių kaimais.

Kaime gyvena 71 žmogus, iš jų: 31 vyras ir 40 moterų (2011) [2]. Priklauso Balninkų parapijai.

Martnonių kaimo pavadinimas, matyt, kilęs iš asmenvardžio – buvusio tėvavardžio Martynonis (Martyno sūnus). Krikštavardis Martynas kilęs iš lotyniško vardo Martinus, kuris yra priesagos -inus vedinys iš lot. Martius, o šis – iš romėnų karo dievo Marsas pavadinimo kilmininko formos (lot. Martis) [3].

Bendro pobūdžio informacijos apie Martnonių kaimą yra „Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ [1], vietovardžio kilmė aprašoma Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [3]. Šiek tiek informacijos yra periodikoje, internete.

Istoriniuose šaltiniuose kaimas minimas nuo 1793 m. [1].

Nuo 1925 metų kaime veikė pradinė mokykla, kurioje mokėsi ir aplinkinių kaimų vaikai. Sumažėjus vaikų skaičiui, mokykla buvo uždaryta.
Sovietmečiu Martnonys buvo Žemaitės kolūkio pagalbinė gyvenvietė. Tuo metu kaime buvo felčerių ir akušerių punktas, kultūros namai. Nuo 1960 metų veikė biblioteka, kuri vėliau buvo uždaryta [1].
Kaime yra veikiančios kapinės.

Literatūra ir šaltiniai

1. Martnonys // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 520.
2. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 85.

Parengė: Ramunda Misiūnienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Žemaitkiemio kaimo padalinys), 2011; 2016