Mažeikiai

Kaimas Taujėnų seniūnijoje.

Gyvena 42 žmonės, iš jų: 22 vyrai ir 20 moterų (2011) [3].

Kaimo pavadinimas yra asmenvardinės kilmės. Jis kilęs iš asmenvardžių Mažeikis ir Mažeika, kilme susijusių su būdvardžiu “mažas”, su kuriuo siejamas ir dvikamienių asmenvardžių dėmuo Maž- (Maž-rimas, Maž-vydas, Maž-vilas ir pan. ir Do-mažas). Taigi jie gali būti ir labai senų laikų paveldas, nes tokį dėmenį turėjo prūsai [5].

Mažeikių kaimas minimas Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [5], apie kaime esančią senąją Lietuvos šventvietę rašoma Vykinto Vaitkevičiaus leidinyje „Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija” [4] bei Alfonso Čekausko knygoje „Mūsų kraštas” [2]. Šiek tiek informacijos yra internete.

0,7 km į pietvakarius  nuo kelių Taujėnai–Ramygala ir Vilnius–Panevėžys sankryžos, 0,58 km į pietus nuo kelio Taujėnai–Ramygala, kanalizuoto Kamšos  upelio vakariniame krante, vadinamame Meškatrakyje, yra senoji Lietuvos šventvietė: akmuo su pėdomis. Akmuo  vidutinio grūdėtumo, melsvai balkšvas, suskeldėjęs, netaisyklingos formos granitas, 3,1 m x 3,35 m dydžio, 95 cm aukščio. Akmens viršus natūraliai nelygus, kuriame gausu įvairių formų ir dydžių įdubimų. Pasak žmonių pasakojimų, ant akmens esančios žmogaus, šuns, ožkos „pėdos“ [4].

Stanislovo Abromavičiaus knygoje „Tremties vaikai“ aprašyta Zitos Kačkaitės-Bagdonienės šeimos, kilusios iš Mažeikių kaimo, tremties istorija [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Abromavičius, Stanislovas.  Zita Kačkaitė-Bagdonienė. – Iliustr.  // Stanislovas Abromavičius. Tremties vaikai. – Kaunas, 2012. – P. 191-194.
2. Čekauskas, Alfonsas. Mažeikių kaimas // Čekauskas, Alfonsas. Mūsų kraštas. – Vilnius, 2011. – P. 200.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-11]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Vaitkevičius, Vykintas. Ukmergės rajonas: [apie  akmenį su pėdomis (Mažeikiai,  Taujėnų seniūnija), p. 167-168] // Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 143-187.
5. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 102.

Parengė: Stanislava Talutytė, 2014; Sigita Astikienė, 2016 (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka)