Milašiūnai

Kaimas Deltuvos seniūnijoje, 11 km į vakarus nuo Ukmergės, abipus kelio Ukmergė–Kėdainiai. Ribojasi su Jakutiškių, Kreivių kaimais [2].

Kaime gyvena 13 gyventojų, iš jų: 7 vyrai ir 6 moterys (2011 m.) [4].

Milašiūnų kaimo pavadinimas padarytas iš buvusio tėvavardžio Milašiūnas (Milašiaus sūnus), kilusio iš asmenvardžio Milašius [5].

Apie Milašiūnų kaimą informacijos yra „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [2], Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [5]. Apie Milašiūnų kaimo istoriją, prie dvaro koplyčios įsikūrusius dominikonus rašoma Viktoro Petkaus knygoje „Domininkonai Lietuvos kultūroje“ [3] bei Ukmergės rajono spaudoje.

Milašiūnų palivarką Barbora Tyzenhauzienė padovanojo Vilniaus dominikonų Šv. Dvasios vienuolynui, kuris jį valdė 1681–1844 metais. Čia gyveno vien iš Pskovo srities atvežti sentikiai. Milašiūnų dvare buvo koplyčia, prie kurios ir įsikūrė dominikonai. Uždarius Vilniaus dominikonų Šv. Dvasios vienuolyną, rusų valdžia apie 1845 m. dvarą išdalino rusų kolonistams. Vėliau čia susiformavo rusų kaimas [1, 3].
 
Milašiūnų kaime yra veikiančios sentikių kapinės
 
Literatūra ir šaltiniai
 

1. Kovalenka, Eugenijus. Milašiūnai – buvęs sentikių kaimas // Ukmergės žinios. – 2000, rugs. 21, p. 2.
2. Milašiūnai // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1987. – T. 3, p. 89.
3. Petkus, Viktoras. Milašiūnai. – Bibliogr.: 14 pavad. // Petkus, Viktoras. Domininkonai Lietuvos kultūroje. – Vilnius, 2004. – P. 442-444.
4. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519.
5. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 63. 

Parengė: Liudvika Suchockienė, 2009 (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Jakutiškių kaimo padalinys); Stanislava Talutytė, 2009; Sigita Astikienė, 2016 (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka)