Minčiukai

Kaimo dalis Čiobiškio seniūnijoje, 2 km nuo Musninkų.

Statistikos departamento duomenimis kaime niekas negyvena (2011 m.) [1].

Šis kaimas seniau buvo Padberecko nuosavybė, paskui atiteko Pamusių dvarui. Per Didįjį (Pirmąjį pasaulinį) karą Minčiukų laukuose rusai buvo išsikasę apkasus. Badmečiu Musninkų ponas Padbereckas nesirūpino to kaimo žmonėmis. Žmonės buvo labai suvargę, menkučiai (vietos tarme – minkučiai). Iš to, vietos žmonių manymu, ir kilęs Minčiukų vardas [3].
Netoli Minčiukų kaimo, Musės upelio dešiniajame krante yra aukštuma, vadinama Guguru. Guguras – Vytauto laikais buvo kelias, išpylimas. Gugure vaidendavosi boba, apsirengusi balta marška. Kitoje Musės upelio pusėje (jo slėnyje) yra Barsukynė. Barsukynės kalva atrodo kaip supilta. Pasakojama, kad čia stovėjusi bažnyčia , kurią užpylė. Apie jas atsimena gyventojai [2, 5]. Abi šias kalvas reikėtų saugoti kaip mitologinius paminklus.

Atsiminimus apie Minčiukų kaimą parašė Valentina Aldona Tamašauskienė [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-09-19]. Prieiga per internetą:<http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Šidiškis, Tadas. Širvintų krašto alkvietės ir kitos mitologinės vietos: Minčiukai – Guguras. Barsukynė // Širvintos. – Vilnius, 2000. – P. 40.
3. Tamašauskas, Rytas. Kelių Čiobiškio ir Musninkų apylinkių kaimų vietovardžiai // Musninkai. Kernavė. Čiobiškis. – Vilnius, 2005. – P. 973-977.
4. Tamašauskienė, Valentina Aldona. Prisiminimai apie Minčiukų kaimą // Musninkai. Kernavė. Čiobiškis. – Vilnius, 2005. – P. 530-538.
5. Vaitkevičius, Vykintas. Minčiukai: kalnas Barsukynė. Akmuo. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 125-126.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2010; 2016