Naujakiemis

Naujakiemio kaime gyvena 169 gyventojai [1].

Nuo 1835 m. kaimas priklausė Šalčininkų dvarui. Kaime gyveno 19 gyventojų. 1880 m. kaime gyveno 33 gyventojai. Žemėje ūkininkavo 22 valstiečiai [2, 3, 4].
Informacijos apie Naujakiemio kaimą yra mažai. Kaimas yra minimas Liudviko Kohuteko (Ludwik Kohutek) knygoje apie Šalčininkų dvarą „Dobra Wielkie Soleczniki: [rozprawa doktorska]“ [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Šalčininkų rajono savivaldybė: [Naujakiemio k., p. 279] // Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. – Vilnius, 2013. – P. 274–280; Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Kohutek, Ludwik. Dobra Wielkie Soleczniki: [rozprawa doktorska]. – Wilno, 1934, p. 23, 29, 47.
3. Machulak, Mieczyslaw. W stronę Solecznik. – Krosno, 2007, p. 248, 251.
4. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1895. – T. 14, p. 350, 351.

Parengė: Olga Kijakovskaja (Šalčininkų SVB), 2017