Paliepė

Kaimas Deltuvos seniūnijoje.

Gyvena 24 žmonės, iš jų: 9 vyrai ir 15 moterų (2011 m.) [3].

Paliepės kaimo pavadinimas yra fiziografinės (gamtos) kilmės. Jis sudarytas iš priešdėlio pa- ir žodžio „liepa“ [4].

Paliepė minima Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [4],  informacijos apie Paliepės dvarą ir jo valdytojus Koscialkovskius galima rasti Deltuvos kultūros almanache „Eskizai” [1-2].

Pasak genealoginių išvadų ir Lenkijos archyvų, Paliepės dvarą, dar vadintą Paliepiais, Lenkijos karalius Vladislovas Jogaila 1412 m. padovanojo Zindramų-Koscialkovskių Sirokomlės herbo giminės protėviui Vasilijui. Nuo tada iki pat 1940 m. Paliepę valdė Koscialkovskių vyriškosios giminės atstovai [2].

1820 m. čia savo rezidenciją buvo įkūręs Mykolas Koscialkovskis. Tuo laikotarpiu Paliepės dvaras atsinaujino. Paliepės dvaro pagrindinis pastatas dėl išskirtinio interjero daugelio buvo vadinamas rūmais. Dvaro šeimininkai buvo surinkę turtingą paveikslų kolekciją, bibliotekoje buvo priskaičiuojama 3000 knygų.

Paliepėje be pagrindinio gyvenamojo namo buvo ir kiti pastatai, sudarę savotišką architektūros ansamblį. Tai oficina, ledainė, du svirnai, mūrinė dvaro koplyčia, kurią lankė ir vietiniai gyventojai. Dvaro pastatai ir sodai užėmė apie 8 ha žemės.
Po paskutiniojo dvaro šeimininko Ignoto Koscialkovskio mirties dvaras pradėjo nykti.
Tarpukario metais nuniokotas ir apiplėštas Paliepės dvaras virto griuvėsiais [1].
 
Literatūra ir šaltiniai
 

1. Aftanazy, Roman. Paliepė (Polep). – Iliustr. // Eskizai. – Nr. 16 (2006), p. 2-4.
2. XVIII a. Vilkmergės apskrities pareigūnų, bajorų Koscialkovskių biografijos. – Iliustr. – Bibliogr.: 1 pavad. // Eskizai. – Nr. 16 (2006), p. 5-8.
3. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 121.

Parengė: Marija Radzevičienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Deltuvos kaimo padalinys), Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2009; 2016