Pulstakai

Pulstakai  ̶  kaimas Pabarės seniūnijoje, 2 km į pietvakarius nuo Pabarės prie kelių Pirčiupiai– Eišiškės ir Vėžionys–Butrimonys sankirtos. Seniūnaitijos centras. Kaimas priklauso Pabarės parapijai.

Pagal seniūnijos gyventojų sąrašus kaime gyvena 64 gyventojai.

Apie Pulstakų kaimą rašo istorikas Stanislovas Buchaveckas knygoje ,,Šalčios žemė“ [1], Mečislovas Machuliakas (Mieczyslaw Machulak) ,,W ejszyskiej stronie“ [3]. Vietinės bendruomenės susitikimą tarpukariu su Lenkijos Prezidentu Ignacu Moscickiu (Ignacy Mościcki, 1867–1946) aprašo Edvard Lunkevič( Edward Łunkiewicz) knygoje ,,Wyklęta krew“ [2].

1790 m. kaimą įsigijo iš Leonardo Ptako Adomas Znamerovskis. Znamerovskių šeima, kilusį iš Sandomierskio, atkeliavo XVII a. į Lietuvą. Adomo Znamerovskio palikuonys kaime ūkininkavo iki pat sovietų atėjimo [3].

Prie kelio griovyje yra gamtos paminklas  ̶  ovalo formos akmuo. Vietiniai gyventojai pasakoja, kad akmuo vadinamas Baltu, Lenkijos arba Pilsudskio akmeniu. Taip pat yra versijų, siejančių akmenį su Napoleonu. Ant akmens yra lenta su įrašu, kurio turinys galutinai nenustatytas. Sovietmečiu Pabarės kolūkio pirmininkė įsakė nuimti lentą nuo paminklo. Brigadininkas  Antoni Lunkevič liepė darbininkams apversti akmenį lenta į žemę. Tačiau kažkas pranešė, ir akmuo buvo atsuktas, o lentą demontavo [2, 3].

Kaimo kapinaitėse palaidoti yra Znamerovskių šeimos nariai [3].

 

Literatūra ir šaltiniai:

  1. Buchaveckas, Stanislovas. Šalčios žemė: [inform. leid. ]. – Vilnius, 1992, p. 219.
  2. Lunkevič, Edvard. Wyklęta krew. ̶  Stargard, 2018, p. 80 ̶ 84.
  3. Machulak, Mieczysław. Rudniki (lit. Rūdninkai). Jašiūnų seniūnija. ̶  // Machulak, Mieczysław. W stronę Solecznik.  ̶  2007, Krosno.  ̶  P. 246 ̶ 248.

 

Parengė:  Kristina Slavinska (Šalčininkų SVB), 2021