Rečionys

Kaimas Vidiškių seniūnijoje, 6 km į šiaurę nuo Ukmergės, prie automagistralės Vilnius–Panevėžys. Į šiaurės vakarus nuo kaimo yra Kurėnų ežeras. 

Rečionyse gyvena 287 gyventojai, iš jų: 121 vyras ir 166 moterys (2011) [3].

Rečionių kaimo pavadinimas kilęs iš asmenvardžio – buvusio tėvavardžio Rečionis „Rečio sūnus“. Asmenvardis Retys ar Rečius kilo iš žodžio „retys“ (užgijusios žaizdos žymė, randas) [4].

Apie Rečionis informacijos yra „Visuotinėje enciklopedijoje” [1], apie kaime esantį parką rašė Antanas Tauras knygoje „Mūsų parkai” [2]. Vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [3]. Informacijos yra rajono periodikoje, internete.

Kaime gimė tautosakininkė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, filologijos mokslų daktarė Bronislava Kerbelytė.

Sovietmečiu Rečionys buvo Ukmergės tarybinio ūkio-technikumo centrinė gyvenvietė. Nuo 1973 m. veikė vaikų darželis, felčerių ir akušerių punktas, pradinė mokykla, biblioteka [1].
Reorganizavus Rečionių pagrindinę mokyklą, 2010 m. įsteigtas Rečionių universalus daugiafunkcis centras (UDC), kurio pastate įsikūrusi biblioteka, kaimo bendruomenė, vaikų ikimokyklinė grupė, kultūros centro filialas [1].
Kaime veikia dvi parduotuvės, Rečionių lentpjūvės kooperatyvas, dekoratyvinių augalų ūkis-medelynas „Puošmedis“.

1984 m. kaime 3 ha teritorijoje buvo pradėtas kurti parkas (projekto autorius – architektas A. Tauras). Parke pasodinta dalis periferinių medynų ir nedidelė paprastųjų bei raudonųjų ąžuolų giraitė,  skirta žymaus gamtosaugininko Viktoro Bergo (1906-1983) atminimo įamžinimui. Ąžuolų giraitę žymi stogastulpis su užrašu: „Viktoro Bergo ąžuolų giraitė“ [2].

Kaime yra veikiančios kapinės.

Gyventojus aptarnauja Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Rečionių kaimo padalinys, savo veiklos metus skaičiuojantis nuo 1953 m. Tais metais privačiame Juozo Kerbelio name atidaryta biblioteka iki 1974 metų buvo vadinama Kurėnų biblioteka.  1974 m. biblioteka perkeliama į naująją Rečionių gyvenvietę ir nuo 1979 m. vadinama Rečionių biblioteka.  2000 m.  biblioteka perkelta į pagrindinės mokyklos patalpas. 2010 m. biblioteka įsikūrė Rečionių universalaus daugiafunkcinio centro (UDC) pastate. Biblioteka aptarnauja 718 gyventojo regioną, jos paslaugomis naudojasi 141 vartotojas. Bibliotekoje yra kaupiamas kraštotyros fondas, kurį sudaro 52 fiz. vnt. 42 pavadinimų leidiniai. Kraštotyros kartotekoje saugomos 649 kortelės apie vietovę.

 Literatūra ir šaltiniai

1. Rečionys // Visuotinė enciklopedija. – Vilnius, 2011. – T. 19, p. 641.
2. Tauras, Antanas. Rečionių parkas. – Iliustr. //  Antanas Tauras. Mūsų parkai. – Vilnius, 1989. – P. 242.
3. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-15]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 102.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2015; 2016