Saliečiai

Kaimas Deltuvos seniūnijoje. 

Kaime gyvena 1 žmogus (2011 m.) [3].

Saliečių kaimo pavadinimas yra fiziografinės (gamtos) kilmės. Jis kilęs iš žodžio „sala“, galbūt, reiškia „saloje gyvenantys“ [4].

Saliečių kaimas minimas Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [4]. Apie Saliečių piliakalnį rašoma etnografo, kraštotyrininko Balio Buračo knygoje „Lietuvos piliakalniai“ [1] bei leidinyje „Lietuvos piliakalniai: atlasas“ [2]. Leidiniuose pateikiamas piliakalnio liekanų planas, yra nuotraukų. 

Saliečių piliakalnis buvo atskiroje kalvoje Plačiavos pelkių vakariniame pakraštyje. Piliakalnyje rastas akmeninis kirvis su skyle kotui, lipdytos keramikos. 1963 m. piliakalnis nukastas karjero. 2000 m. archeologas Bronius Dakanis tyrė šlaitų liekanas, kultūrinio sluoksnio nerado. Piliakalnis buvo I tūkst. pr. Kr. antrosios pusės–I tūkst. pradžios [2].
 
Literatūra ir šaltiniai
 
1. Buračas, Balys. Saliečių piliakalnis. – Iliustr. // Buračas, Balys. Lietuvos piliakalniai. – Vilnius, 2011. – P. 346-347.
2. Ukmergės rajono piliakalniai: [apie Saliečių piliakalnį, p. 188]. – Iliustr., schem. // Lietuvos piliakalniai: atlasas. – Vilnius, 2005. – T. 3, p. 170-201.
3. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 127.

Parengė: Marija Radzevičienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Deltuvos struktūrinis padalinys), 2009; 2016