Šemetiškiai

Kaimas Deltuvos seniūnijoje. 

Gyvena 11 žmonių, iš jų: 6 vyrai ir 5 moterys (2011 m.) [3].

Šemetiškių kaimo pavadinimas padarytas iš dvikamienio asmenvardžio Še-metas ar Še-meta, išplėsto priesaga -iškis [4].

Apie Šemetiškių kaimą informacijos yra labai nedaug. Jis minimas Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2), Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [4], šiek tiek informacijos yra spaudoje.

Šemetiškių kaime, besiribojančiame su Statikų sodininkų bendrija, yra neveikiančios kapinaitės, kuriose ilgą laiką buvo laidojami Statikų ir aplinkinių kaimų žmonės. 2008 m. Statikų sodų bendrijos narių pastangomis kapinaitės sutvarkytos. Jose pastatyta ir pašventinta skulptūra „Protėvio dvasia“ (tautodailininkas Rimantas Zinkevičius) [1-2].
 
Literatūra ir šaltiniai
 

1. Griškevičiūtė, Vaidotė. Sodininkai spėja ir susitvarkyti, ir pasilinksminti. – Iliustr. // Ukmergės žinios. – 2008, rugpj. 9, p. 4.
2. Poviliūtė, Rasa. „Statikų“ dvidešimtmetis: [apie kapinaitėse pastatytą skulptūrą]. – Iliustr. // Rasos. – 2008, spal. 1-14, p. 15.
3. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 51.

Parengė: Marija Radzevičienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Deltuvos kaimo padalinys), 2009; 2016